Ajankohtaista ja Blogit

Lue täältä uusimmat LATO uutiset ja blogikirjoitukset. Voit myös liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi sivun alareunan linkistä.

LATOn uusi versio 1/2018 julkaistu

helmikuu 28, 2018

Julkaisimme aurinkoisten talvipäivien kunniaksi vuoden ensimmäisen LATO-versionpäivityksen.

Päivityksen tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

• Lisää uusia, parempia ja visuaalisia eläviä raportteja
• Tavoite- ja toimenpidepäivitysten tai tietojen jakaminen asianomaisten sähköpostiin
• Tavoitekortille näkyviin alatavoitteet/toimenpiteet ja niiden statukset
• Tavoitekortilta voi luoda suoraan uusia alatavoitteita
• Kommenttien muokkaus ja poistaminen


Blogi: Voittava resepti – KPI:t ja tekemiset synkkaan / Onni Matti Manninen

helmikuu 20, 2018

KPI-tavoitteiden saavuttaminen vaatii tekoja. Teot, joilla ei ole vaikutusta KPI-tavoitemittareihin, ovat turhia.

Näinhän se on – vai mitä talousjohtajat? 😉

Optimaalinen tekemisen panos-tuotossuhde ja suorituskyvyn parannus saavutetaan, kun löydetään, johdetaan ja toteutaan tekoja, joilla on eniten vaikutusta KPI-tavoitemittareihin.

Yksinkertaista.

 

Tavoitemittarien ja tekemisten erillismaailmat ongelmana

Valitettavasti vain harvoissa yrityksissä KPI-mittareita ja tekoja johdetaan yhdessä. Organisaatiolla on hienoja raportoinnin ”dashboardeja”, joissa on pelkkiä lukuja ja tiedot pohjautuvat historiaan.

Tekemisiä taas hallitaan erillisissä ”task management”, ”project portfolio management (PMO)” työkaluissa tai manuaalisesti excel/powerpoint/intranet -pohjaisesti.

Kaksi irrallista prosessia ja erilliset näkymät eivät anna yhtä  kokonaiskuvaa, jota voisi helposti johtaa ja josta keskustella samassa johtamisfoorumissa.

Kun KPI-mittari hälyttää johtorymässä tai tiimipalaverissa, mitä teet? Tarkistat meneillään olevat toimenpiteet, tilannekommentit ja suunnitellut toimenpiteet, jotta voit tehdä korjaavia päätöksiä/toimenpiteitä.

Mutta – mistä, keneltä, kuka tietää? Saatko korjaavan toimenpiteen delegoitua heti työn alle?

Esimerkkejä on lukuisia kuten.

– Myynti budjetoidaan ja tilannetta seurantaan euroissa omassa työkalussa. Toimenpiteet, tekijät ja suunnitelmat eurojen takana ovat eri paikassa.

– Laatumittareita seurataan nykyään systemaattisesti. Toimenpiteet laatumittarien parantamiseksi tai reagoinnit ovat sitten taas jossain muualla kuin mittarien takana.

– Kustannussäästöt tai synergiahyödyt on helppo laskea exceliin. Niiden toteutuksen delegointi ja toimenpiteiden seuranta eivät onnistu samassa excelissä.

Tämä on tehotonta ja vaikeasti johdettavaa. KPI-mittareista tulee reaktiivisia, kun niihin vaikuttavat toimenpiteet, niiden tilanne ja suunnitelmat ovat eri paikassa.

 

Voittava resepti – yhdistä KPI-mittarit ja teot

Johda KPI-tavoitemittarit ja toimenpiteet yhtenä kokonaisuutena. Tilaa strategia ja suunnan antavat KPI-mittarit hallitukselta ja ylimmältä johdolta.

Palastele ja vastuuta KPI-tavoitemittarit organisaatioon. Anna teoista vastuullisten laatia yhdessä KPI-mittaritavoitteiden taakse konkreettiset toimenpiteet.

Jakele tekemiskokonaisuus tarkasti tekijöille ja kerää heiltä tilannetiedot helposti jatkuvasti.

Tekijät arvostavat suuresti sitä, että saavat olla mukana vaikuttamassa ja heidän teoistaan tulee näkyvä osa yhteistä kokonaiskuvaa.

Helpota elämääsi ja johda KPI-tavoitemittareita ja tekemisiä LATO-työkalussa. Kontrolli luo helpottavaa vapautta, kun KPI-tavoitemittarien taustalla oleviin tekemiset on kontrollissa ja johdettavissa saumattomasti.


Navigaattori strategian läpivientiin / Timo Bruns

marraskuu 6, 2017

Ennen vanhaan autolla uuteen paikkaan ajaminen oli stressaavaa puuhaa. Piti suunnitella reittiä, muistaa ottaa kartta mukaan, ja varmuuden vuoksi varata ylimääräistä aikaa, jos perille ei heti löytyisikään. Matkan aikana pelkääjän paikalla istuvan kartturitaidot joutuivat testiin, ja kaiken lisäksi viestintä kuskin ja kartturin välillä oli usein hieman haastavaa…

Nykyään kaikki on paljon helpompaa ja huolettomampaa. Puhelin kertoo koska pitää lähteä että ruuhka otetaan huomioon, mistä käännytään, ja kuinka monta minuuttia ennen kuin ollaan perillä. Stressi onnistumisesta on poistunut, etukäteissuunnittelua ei tarvita, ja mikä parasta, keskusteluyhteys kuskin ja matkustajan välillä säilyy!

Mitä jos ottaisit saman harppauksen strategian läpivientiin? Poistaisit vanhanaikaisen kartan (Excel), muuttaisit jatkuvan kysymisen ja seuraamisen kierteen tehokkaaksi ajantasaiseksi tiedoksi, ja saapuisit maaliin hyvissä ajoin ja rentoutuneena?

Tämä on arkipäivää monissa yrityksissä jotka ovat ottaneet käyttöönsä digitaalisen strategian läpiviennin työkalun. Puhelimessa toimiva tavoitteiden ja toimenpiteiden ohjaus on vastaus strategian läpivientiin siinä missä Google kartat ohjaavat autoilua.

Modernin johtamisen periaatteiden mukaisesti tehtäviä ei myöskään ole enää ylhäältä alas käskytetty. Sen sijaan jokainen vastuuhenkilö organisaatiossa on itse tai ryhmänsä kanssa määritellyt omat vastuualueensa ja tehtävänsä, ja näin saanut strategian kiinteästi nivottua osaksi päivittäistä tekemistä. Työmotivaatio ja samansuuntainen tekeminen kasvavat huomattavasti, ja sen myötä varmuus perille pääsemisestä.

Jos teidän yrityksellä on strategia ja haluatte toteuttaa sen läpinäkyvästi, ilman stressiä ja kommunikaatiohaasteita, niin ota yhteys LATOon!


Suomi 100 – LATO 100 / Teemu Möykkylä

lokakuu 27, 2017

Elämme jännittäviä aikoja. Suomi ja LATO kirmaavat kilvan kohti maagista lukua 100. Kumpi ehtii ensin?

Joulukuussa Suomi täyttää 100 vuotta. Tämän vuoden aikana LATO aikoo hankkia asiakkaan numero 100. Kilpajuoksu virstanpylvästä kohti on kova, mutta maitohapot eivät vielä paina.

Mielestämme olemme etulyöntiasemassa, sillä Suomen on vaikea jouduttaa ikääntymistään. Sen sijaan LATO on vuoden aikana tehnyt jo monia asioita nopeuttaakseen asiakashankintaa:

Kuten olen aiemmin kertonut, matkalla sataan asiakkaaseen olemme osaltamme ylläpitäneet suomalaista kansallismaisemaa: Perinteiset heinäladot ovat hävinneet teiden varsilta maatalouden murroksen myötä. Samanaikaisesti digi-LATOja on ilmestynyt ympäri Suomea suomalaisten liikkeenjohtajien havahduttua mahdollisuuksiin, joita digitalisaatio tarjoaa johtamisen automaation ja järkeistämisen alueella.

Väitämme edelleen rohkeasti, että LATO on suomalaisen toimitusjohtajan henkivakuutus ja tärkein ystävä strategian toimeenpanon johtamisessa. Kun hallitus hönkii niskaan ja haluaa tuloksia, LATOn avulla varmistat suunnitelmien toteutumisen läpi organisaation. Kaikilta oheisen kartan osoittamilta paikkakunnilta löytyykin jo vähintään yksi LATO-pioneeri, jolle työkalumme on tuonut nopeutta, selkeyttä ja hymyä johtamiseen.

Suomen kansakunnan tavoin LATO kurkottaa vahvasti Eurooppaa kohti: Meillä on juurtunutta asiakaskuntaa Saksassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa. Myös valtamerten taakse olemme flirttailleet sen verran, että olemme saaneet ensimmäiset asiakkaamme jo USAn Fortune500-listalta. Ensi vuoden aikana vauhti tulee kiihtymään.

Toistan tässä vielä vanhan lupaukseni: Kansainvälistymisen hetkelläkin LATO muistaa suomalaiset juuremme. LATO on jatkossakin heinäpellon tuoksuinen ja olemme tiukasti sitoutuneet reiluun, tasa-arvoiseen ja läpinäkyvään tapaan johtaa ihmisiä ja asioita. Asiakkaitamme palvelemme sisukkaasti ja sydämellä.


Blogi: Mittaatko mennyttä vai tulevaa? / Teemu Möykkylä

lokakuu 10, 2017

Myyntiprojektien ja käyttöönottojen yhteydessä tapaamme vuoden aikana kymmenittäin monen kokoisia asiakkaita eri toimialoilta. Monilla asiakkaistamme on kirkas strategia, mutta huippuunsa viritetyn mittariston luominen tuntuu edelleen olevan organisaatioille haastavaa.

Jokainen suomalainen yritys osaa mitata liikevaihtoa, liikevoittoprosenttia ja henkilöstötyytyväisyyttä. Edellä mainitut ovat tyypillisiä esimerkkejä tarpeellisista tulosmittareista. Tulosmittarien tehtävä on kertoa, mitä on tapahtunut. Ne siis katsovat menneeseen ja tuottavat yhteenvedon ponnisteluiden tuloksista. Tulosmittareita on helppo mitata, mutta niitä on vaikea parantaa lyhyellä aikajänteellä. Esimerkiksi liikevaihto tiedetään kuukausittain, mutta on vaikea määrittää toimenpiteitä, jotka välittömästi nostavat liikevaihtoa.

Panosmittarit ovat tärkeä lisäapu johtamiseen tulosmittarien rinnalle. Ne mittaavat askelia, jotka täytyy ottaa toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Suurin osa yrityksistä ei kuitenkaan sovella niitä strategian toimeenpanon johtamisen tukena.  Panosmittari on ennen kaikkea eteenpäin katsovan johtajan paras ystävä.

Panosmittareilla on viisi tärkeää ominaisuutta:

 1. Ennustavat tulevaa
 2. Näyttävät pienet suorituskyvyn parannukset
 3. Ovat positiivisia ja kertovat asiat, joita ihmiset tekevät eivätkä keskity asioihin, joissa ihmiset epäonnistuvat
 4. Mahdollistavat säännöllisen palautteen ja nostavat suoriutujat parrasvaloihin
 5. Auttavat ihmisiä ymmärtämään, mitä pitää tehdä onnistumisen ja kehityksen eteen

 

Esimerkki: Työturvallisuuden tulos- ja panosmittarit

Tulosmittarit ovat perinteinen tapa mitata yrityksen onnistumista työturvallisuustyössä. Mittarit keskittyvät tapahtuneiden onnettomuuksien tilastoihin ja kertovat, kuinka monta ihmistä on loukkaantunut ja kuinka pahasti. Tulosmittarit eivät kerro, mitä yritys tekee ehkäistäkseen tapaturmia ja onnettomuuksia. Työturvallisuuden tulosmittareita ovat esimerkiksi:

 • Loukkaantumisten tiheys ja vakavuus
 • Raportoitujen onnettomuuksien määrä
 • Menetetyt työpäivät

Panosmittarit keskittyvät turvallisuuskulttuurin ja jatkuvan parantamisen mittaamiseen. Kyseisillä pyritään kertomaan, millaisia toimia työntekijät suorittavat päivittäisessä työssään vähentääkseen loukkaantumisia. Työturvallisuuden panosmittareita ovat esimerkiksi:

 • Turvallisuuskoulutusten määrä
 • Turvallisuusauditointien määrä
 • Turvallisuusauditointien löydösten korjaamisaste
 • Eliminoitujen tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöiden määrä

 

Esimerkki: Myynnin johtajan panosmittarit

On tutkittu, että parhaat myyntiorganisaatiot käyttävät enemmän aikaa panosmittarien tutkimiseen kuin tulosten seuraamiseen. Niinpä voidaankin väittää, että myyntijohtajan tärkein tehtävä on tietää, mitkä asiat ja tekemiset parhaiten korreloivat myynnin menestykseen. Menestys mitataan kauppojen määrällä, euroilla ja kateprosenteilla, mutta millä asioilla oikea tekeminen mitataan?

Panosmittarit voivat olla myynnin tuottavuuden salainen ainesosa. Jos koko myyntitiimi yhdessä tunnistaa kriittisimmät mittarit, jotka ennustavat myynnin tulevaa suorituskykyä, ollaan jo pitkällä oikeiden työtapojen määrittämisessä ja sitouttamisessa. Panosmittarin tärkein tehtävä on ohjata ihmiset tekemään oikeita asioita siten, että euromääräisten tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyys maksimoidaan.

Esimerkkejä myynnin (ja markkinoinnin) panosmittareista:

 • Nettisivujen kävijämäärä ja konversiot (=markkinoinnin teho)
 • Sisään tulevien liidien määrä (=myynnin volyymi)
 • Puheluiden / asiakastapaamisten määrä (=myynnin aktiivisuus)
 • Konversiot (=myynnin laatu)

On kuitenkin hyvä muistaa, että myyjien henkilökohtaiset bonustavoitteet tulee sitoa tulosmittareihin, sillä rahakannustimien sitominen panosmittareihin voi johtaa systeemin huijaamiseen ja panosmittarin teennäiseen kaunisteluun. Esimerkiksi, jos myyjän bonukset on sidottu tapaamisten määrään, tapaamisten laatu voi yllättäen alkaa kärsiä.


Blogi: Sitä saa mitä mittaa / Onni Matti Manninen

lokakuu 4, 2017

Strategiaa mitataan uniikeilla delta KPI:llä eli muutosmittareilla. Tämä pätee erityisesti strategian toteutumisen ja sen vauhdin seurantaan.

Kun strategiaa konkretisoidaan, sen keskeinen osa on sopivien onnistumista mittaavien mittarien asettaminen per strateginen tavoite.

Mittaripelissä on tiedostettava, että strategia on uniikki muutosmatka, jolla on suunta ja nopeus. Perinteiset KPI:t eivät sellaisenaan useimmiten toimi vaan tulee luoda tilanteeseen sopivaksi.

 

Millainen numeerinen mittari strategiassa toimii?

Käytä muutoksen edistymistä mittaavaa muutosmittaria.

Ensiksi, etsi kussakin tavoitteessa vastaus kysymykseen – mikä on konkreettinen muuttunut tila, jolloin olemme onnistuneet?

Toiseksi, tiedä lähtötilanne, määritä maali ja pilko se ajan suhteen esim. vuosien tai kuukausien suhteen sopiviksi virstanpylväiksi.

Kolmanneksi, valitse vaivattomasti ja helposti säännöllisesti päivitettävä mittarin toteumaluku, joka on ihmisille helposti lähestyttävä.

Tällä ohjeella saadaan Delta KPI, joka mittaa strategiassa tavoiteltavan muutoksen edistymistä.

 

Esimerkki

Tehdäänpä esimerkkimittarointi. Yritys A haluaa lanseerata uuden uuden palvelualueen, joka tuottaa kolmantena vuonna merkittävästi uutta liikevaihtoa.

Strateginen tavoite voi on nimeltään ”Uuden palvelun X menestyksekäs lanseeraus ja kasvu kivijalaksi vuoden 2019 loppuun mennessä”.

Asetetaanpa muutosmittarit virstanpylväille 2017, 2018, 2019.

 • 2017 (lanseeraus) hyvä mittari on asiakkaiden lukumäärä, joka mittaa, että kaupallista potentiaalia todennetusti ja lanseeraus tuottaa ostavia asiakkaita. Lähtötila on 0 kpl ja tavoitetila 100 kpl vuoden lopussa. Esim. toteuma 61 kpl H1 lopussa kertoo, että 61% halutusta muutoksesta on saavutettu eli vauhti on suunniteltua nopeampaa.
  • Mittari ohjaa myyjien toimenpiteitä oikein uusien asiakkaiden hankintaan
 • 2018 (kasvu) hyvä mittari on palvelun liikevaihdon kasvuvauhti. Lähtötila on 2017 LV (6 Meur) ja tavoite 2,5 kertaa 2017 LV (15 Meur). Toteumana voi mitata rullaava liikevaihtoa 12 kk joka kuukausi, joka mittaa kasvuvauhtia ja kunkin kuukauden trendiä. Matkalla toteuma 12 Meur visualisoi, että 66% muutoksesta on saavutettu.
  • Mittari ohjaa nyt tekemään luovia toimenpiteitä myynnin kasvuun uusimyynnin lisäksi
 • 2019 (kivijalka) hyvä mittari voi sitten olla tuotteen kate euroissa. Lähtötila on 0 euroa ja tavoite vuoden 2019 lopussa on 7,5 miljoonaa euroa. Toteuma on kuukausittainen kumulatiivista katekertymää.
  • Mittari ohjaa toimenpiteisiin, joilla vakioidaan palvelu X:n liiketoiminnan tuotto- ja kustannusrakenne kestävälle ja jatkuvalle pohjalle eli kivijalaksi.

 

Ei vaikeaa, mutta luovaa pohdintaa vaativaa ja siitähän johdolle palkkaa maksetaan. Muutoksen ja sen nopeuden mittaaminen on avain uskottavaan tilannetietoon strategian edistymästä. Tiedolla johtaminen strategiassa vaatii uniikit muutosmittarit eli Delta KPI:t. Muutosmatka eli delta kuvaa alkupisteen ja loppupisteen väliä. Toteumapisteet delta-asteikolla kertovat edistymästä ja nopeudesta ajan suhteen. Kun mittarit ovat kohdallaan, tarvitaan enää tekojen johtamista ja tekoja mittarien takana.


Tulossa pian: LATO Elävät Raportit

syyskuu 20, 2017

LATO julkaisee tulevassa syksyn 2017 päivityksessä uudet Elävät Raportit (Animated Dashboards) muiden parannusten ohessa.

Tavoitteemme on parantaa käyttäjiemme johtamiskokemusta uusien dynaamisten ja eläväisten raporttinäkymien avulla. Me lisäämme hauskuutta ja sujuvuutta LATOon tuomalla elävää näkymää strategian ja toimintasuunnitelmien edistymien seurantaan, keskusteluihin ja arviointikatsauksiin.

Katso lyhyt ennakkovideo tulevasta.

Elävät Raportit sulautetaan osaksi perinteisiä LATO raportti- ja henkilönäkymiä.

Demoamme mieluusti videoitse henkilökohtaisesti lisää – demopyynnöt osoitteesta sales@latotools.com!


Blogi: Strategiajohtaja – mestari, älykkö, aatelinen? /Teemu Möykkylä

syyskuu 18, 2017

Kavereiden kesken minua kutsutaan Veepeeksi, sinulle olen VP of Strategy. Olen strategian mestari.

Olin johtaja jo Porvarisaaren normaalilyseon Ressu-linjalla, nimittäin oppilaskunnan puheenjohtaja. Kahdeksan saalistettua laudaturia tyydytti hetkellisesti kunnianhimoni, sillä olihan kirjoitettavia aineita normaalisti vain kuusi. Mopoautoni herätti 90-luvun lama-Suomessa kateutta, mutta se oli ansaittua.

Tukholmasta luin rahoituksen maisteriksi ja Otaniemestä tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Tiedoksi kaikille, vihaan suomenkielisiä rahvaanomaisia tutkintonimikkeitä. Heti väiteltyäni Hankenilta ja ansaittuani kolme ylennystä kansainvälisessä konsulttifirmassa, viimeistelin MBA-tutkintoni Lontoossa.

Älykäs, looginen ja analyyttinen – niin ne minua kuvaavat. Vasen aivopuoliskoni onkin luonnostaan dominoivampi kuin Tapparan ylivoimakentällinen. Ei sillä, että jääkiekkoa seuraisin – se on epä-älyllinen laji. Spandex-pukuni pullistelee reisien ympärillä, kun pyöräilen töihin. Harrastelen shakkia SM-tasolla. Tai en oikeastaan harrastele: kaiken minkä teen, teen tosissani.

Pystyn mallintamaan täydellisiä liiketoimintastrategioita päässäni, mutta viestinnällisten syiden vuoksi hyödynnän myös exceliä. Strategioissani on painopisteitä, alapainopisteitä, enablereita, key success factoreita sekä tuloskortin ulottuvuuksia. Kaikki tavoitteet ja toimenpiteet linkittyvät monidimensioisesti kaikkiin edellä mainittuihin sekä lisäksi budjetin lukuihin, Hoshin-tavoitteisiin sekä toimitusjohtajan veroilmoitukseen. Olen aina ollut sitä mieltä, että kauneinkaan jouluinen himmeli ei vastaa esteettisiltä arvoiltaan arvokkaasti ja riittävän analyyttisesti muotoiltua strategiaa.

Oikeat toimenpiteet määritän mieluummin itse kuin annan muiden määrittää. Koska – no, koska haluan toimenpiteiden olevan oikeita. Olen luonteeltani vaatimaton, mutta joskus minun on pakko ottaa roolia.

Tässä vaiheessa tekstiä ymmärrät jo varmaan, että strategiassani luvut ja tekeminen linkittyvät täydellisesti. Tai no moninkertaisen täydellisesti, koska dimensioita on monta, kuten kerroin. Rakentamani excel-malli koostuu seitsemästä välilehdestä ja on integroitu Sharepointtiin, SAPpiin, CRM:ään, kilpailijan SAPpiin, Ay-liikkeen jäsenrekisteriin ja alakerran toimiston kahvinkeittimeen. Ei sillä, että integraatiolla kahvinkeittimeen olisi merkitystä, mutta lisäsin sen, koska voin. Joku voisi luulla, että ihmiset on vaikea saada seuraamaan ja päivittämään exceliäni. Ei ole, sillä minä pakotan heidät. Charmantin insinöörimäinen muutosjohtamiseni rohkaisee heitä avaamaan kansioon D:\Common Files\BD\Strategy2017\Latest tallennetun tiedoston ja päivittämään etenemätiedot omalta osaltaan. Helppoa.

Olen ylpeä omasta strategiastani! Olen ylpeä excelistäni! Konsernin strategiapäiville ajan vihellellen. Silitän kauluspaitani pieteetillä. Taittelen maltillisenvärisen taskuliinani säntilliselle kolmiolle. Olen valmis. Valmis paljastamaan rakkaan lapseni kaikille. Valmis selkään taputtelijoihin. Valmis suosionosoituksiin.

Kun lopulta esittelen yrityksemme strategian henkilöstölle, kukaan ei tajua mitään. Ovatko he tyhmiä?


Blogi: Mustanaamiotaktiikka / Onni Matti Manninen

syyskuu 12, 2017

Sattuipa kerran ikävä tapahtuma Bengalin pääkaupungissa Morristownissa: Terroristit pitivät vallassaan pääkaupungin lentoasemaa jo kolmatta päivää. Panttivankien henki oli jo hiuskarvan varassa. Bengalin presidentti Luaga oli jo aiemmin hälyttänyt paikalle viidakkopartion, mutta tilanne näytti epätoivoiselta. Viimeisenä oljenkortena presidentti pyysi apua ystävältään Mustanaamiolta.

Mustanaamio oli hetkessä paikalla ja vastaanotti selonteon pattitilanteesta viidakkopartion päälliköltä Eversti Weeksiltä. Ei kestänyt kauaakaan, kun Mustanaamio jo katosi varjoihin kohti lentokenttäkompleksia. Seurasi piinaavan jännittynyt odotus ja epätoivo – nähdäänkö panttivankeja tai Mustanaamiota vielä elävänä?

Muutaman tunnin odotuksen jälkeen pääovet avautuivat ja Mustanaamio asteli rakennuksesta ulos panttivangit kannoillaan. Taustalla näkyi pinottu joukko terroristeja.

Eversti ja presidentti kumarsivat ja kiittivät epäuskoisena Mustanaamiota. Presidentti kysyi – miten tämä oli mahdollista? Miten yksi mies voi välttää verenvuodatuksen ja eliminoida suuren terroristijoukon, kun erikoisjoukot ja poliisikomppania eivät siihen pystyneet?

Mustanaamio vastasi – Yksi kerrallaan.

Tarinan opetus: Suuretkin ongelmat ja epätoivoiselta tuntuvat kokonaisuudet ratkeavat mustanaamiotaktiikalla. Asiat pilkotaan ja tehdään yksi asia kerrallaan. Yhtä tärkeää on ryhtyä rohkeasti toimeen.


Blogi: Punaisen liikennevalon voima / Onni Matti Manninen

elokuu 23, 2017

Aniharvat asiat saavat ihmisiä nykyään pysähtymään. Yksi vahvimmista pysäyttäjistä on kuitenkin punainen liikennevalo.

Ihmisten ja asioiden johtamisessa liikettä ja tapahtumia on koko ajan. Kun tilanne edellyttää korjauksia, on suuntaa ja liikettä välillä muutettava. Ihmiset on ensin kuitenkin pysäytettävä asian äärelle vastaanottamaan ja/tai ideoimaan uusi suunta tai toimintamalli.

Miten pysäytät ihmiset, kun tilanne vaatii korjauksia suuntaan tai vauhtiin? Johtamisessa seurataan tavoitteita ja tekemisiä, jotka pitävät ihmisten vauhtia ja suuntaa yllä. Kun tulee ongelmia tai muutoksia tilannekuvaan, turha liike ja tekeminen tulee voida pysäyttää. Miten teet sen? Ilmainen vinkki – käytä punaista liikennevaloa. Kaikki tietävät, että sen edessä pitää pysähtyä.

Pyydä asianomaisia merkitsemään punaisella liikennevalolla seurantamallissanne ongelmakohdat, jotta niiden ääreen voidaan pysähtyä.

Pysähtykää sitten seurantafoorumissanne punaisten kohdalla. Antakaa ihmisten arvioida tilannetta ja ehdottaa korjaavia ideoita. Yhdessä löydätte todennäköisesti yhteisen näkemyksen ja mahdolliset päätökset, joilla punaiselta päästään taas vauhtiin ja oikeaan suuntaan.

Punainen liikennevalo toimii mainiona pysäyttäjänä johtamisen haastetilanteissa. Sen käyttöä ei pidä pelätä, sillä punaisella liikennevalolla saa todennäköisesti myös apua haasteeseen, kun asian ääreen saadaan pysähtymään joukko ajattelevia ihmisiä.