Ajankohtaista ja Blogit

Lue täältä uusimmat LATO uutiset ja blogikirjoitukset. Voit myös liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi sivun alareunan linkistä.

LATO uusi versio 1/2019 on valmis

helmikuu 6, 2019

Vuoden 2019 ensimmäinen LATO versiopäivitys on valmis. Keskeiset uudistukset ovat:

Uusittu Tavoitekatsaus numeerisella yhteenvedolla ja tuoreella ulkoasulla

– Kokonaisuuden ja osakokonaisuuksien tilannekuva ilmaistuna nyt myös numeroin osana katsausta

Uusi MITTARIPÄIVITYKSET näkymä nopeaan mittariylläpitoon

– Päivitä mittarit koontinäkymästä nopeammin tai aja muutokset suoraan tiedostosta sisään tai ulos

Uusi TIIVISTETTY YLLÄPITONÄKYMÄ vaivattomaan LATO ylläpitoon

 – Kaikki oleellisin ylläpito ja strategian suunnittelu helposti yhdessä näkymässä

Joukko muita toimintoja ja käytettävyysparannuksia


LATO auttaa PK-yrityksen strategian jalkautuksessa

joulukuu 13, 2018

Lue juttu miten LATO auttaa myös PK-yrityksen strategian jalkautuksessa.

Menestyvän yrityksen sydämessä on tehokas strategia

PK-yritys, voit tilata LATOn myös verkosta luottokortilla tai laskulla SaaShop:in tarjonnasta.

LATO – Johtoryhmän ohjaus

Suomalainen SaaShop myy korkealaatuisia ja huolella valikoituja ohjelmistoja PK-yrityksille.

 


Blogi: Strategian arvo – lopputuloksena ilmaa vai toteutunutta konkreettista reaaliarvoa? Onni Matti Manninen

lokakuu 17, 2018

Osaatko arvottaa strategiaanne edes karkeasti? Tässä vinkki kokeiltavaksi innokkaimmille strategisteille.

 

Strategia on kuin johdannaistuote – alussa siihen kohdistetaan tuotto-odotus tulevaisuuteen ja sen arvo on odotusarvo tulevista tuotoista.

Strategian odotusarvo muuttuu konkreettiseksi reaalituotoiksi ajan kuluessa, kun strategian lupaukset onnistutaan toteuttamaan.

Jos strategian toteutus ei onnistu, strategia on toteutumattomalta osaltaan vain ilmaa, jonka pienentää alkuperäistä odotettua arvoa.

Strategian reaaliarvo voidaan karkeasti laskea kahden päätekijän erotuksena ajan yli:

 

 1. Absoluuttinen arvo: Strategian absoluuttinen maksimituotto, jos tavoitellut muutokset onnistutaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti.

 

Saat maksimissaan sen, mitä toivot.

 

 1. Toteutuskyvykkyys: Tämä tarkoittaa organisaation toimeenpanokykyä suhteessa asettuihin tavoitteisiin. Lähtötilanteen odotusarvosta konkretisoituu reaalituotoksi vain onnistuneesti toteutetut muutokset ja toimenpiteet.  Vuosittaisena tekijänä voi esimerkikisi käyttää strategian toteutuksen onnistumissuhdetta odotuksiin ja tavoitteisiin nähden vuosittain.

 

Mitä heikompi toteutus on, sitä kauemmaksi toteutunut reaaliarvo jää lähtötilanteen absoluuttisesta arvosta. Erotus on lupauksista tyhjentyvää ilmaa.

 

Karkeassa laskennassa ei huomioida toimintaympäristön muutoksia tai vaikutusta yrityksen arvon kehitykseen.

 

Lasketaan esimerkki: Strategiakausi on 4 vuotta. Strategiaa ohjaava päätavoite on esimerkiksi 10 MEUR tulosparannus. Vuosittain haetaan strategisten toimenpideohjelmien kautta 2,5 MEUR tulosparannusta.

 

Absoluuttinen odotusarvo neljälle vuodelle on 25 MEUR (2,5 MEUR + 5,0 MEUR + 7,5 MEUR + 10 MEUR)

Strategian toteutunut reaaliarvo, jos yritys X suorittaa tavoitteet vuosittain 50% toimeenpanokyvykkyydellä on 12,5 MEUR (1,25 MEUR + 2,5 MEUR + 3,75MEUR + 5 MEUR)

Välissä on 12,5 MEUR arvosta ilmaa lupaukseen verrattuna.

 

Aivan – nyt ei ole huomioitu yrityksen arvon kasvua. Se voi toki vielä moninkertaistaa reaaliarvon, mutta on kuitenkin spekulatiivinen ja määräytyy vasta myyntihetkellä.

 

Mitä tästä opimme? Odotukset on helppo asettaa korkealle tai matalalle. Yrityksen toteutuskyvykkyydellä on lopulta ainoastaan merkitystä siihen, millaiseksi strategian lopullinen reaaliarvo muodostuu. Onneksi sitä voi kehittää ja siihen kannattaa panostaa, jos lupaukset ja odotukset strategian suhteen aiotaan lunastaa.


LATOn uusi osoite on Bulevardi 7

lokakuu 3, 2018

LATOn tiimi muutti lokakuun alussa Espoon Otaniemesta Helsinkiin osoitteeseen Bulevardi 7, 6 krs.  00120 Helsinki. Lämpimästi tervetuloa käymään vaikka kahville, kun poikkeatte Helsingissä!

 


LATOn uusi versio 3/2018 on valmis

syyskuu 26, 2018

Lämpimän kesän satona LATO on entistä ehompi

Uudistunut ulkoasu
Uudistimme LATOn ulkoasua yhä mukavammaksi käyttää.

 

 

 

 

Keskiarvon laskenta alatavoitteiden mittarien arvoista
Nyt ylätavoitteelle voi laskea myös keskiarvon alatavoitteiden mittareiden arvojen keskiarvona

Tavoite- ja toimenpidekohtainen uutisvirta
Tavoite- ja toimenpidekohtaiset uutisvirrat nyt myös mukana

Vastuuhenkilöhaku kokousraporteilla listaa henkilön toimenpiteet
Henkilön vastuutavoitteiden tarkastelu raporttien kautta listaa tavoitteiden lisäksi nyt myös henkilön toimenpiteet


E-kirja: Strategian toimeenpanon johtaminen

kesäkuu 4, 2018

Tutustu huolella valmistelemaamme e-kirjaan. Kerromme mitä strategian toimenpanossa johdetaan, 7 tyypillisintä haastetta ja miten tehdä prosessista rullavaa jatkumo. Aineistona kirjaan ovat toimineet sadat keskustelut, joita olemme käyneet asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Lataa e-kirjamme tästä – Jokaisen johtoryhmäläisen tulisi osata ja ymmärtää nämä asiat!

 • Sivut 2-4: Mitä on strategian toimeenpanon johtaminen?
 • Sivut 5-14: Seitsemän toimeenpanon johtamisen kompastuskohtaa esiteltynä ja analysoituna
  1. Strategia on isoja hankkeita. Muu unohtuu?
  2. Paljon on tekemistä, mutta et tiedä mitä on tekeillä?
  3. Tekemisestä ei linkkiä strategiaan
  4. Excel-listassa ja ruutupaperilla on sata yksittäistä asiaa?
  5. ”Vain 138 keskeistä tehtävää”
  6. Tuijotat mittareita ja toivot parasta
  7. Korjaavat toimenpiteet sovitaan kahvihuoneessa
 • Sivut 15-20: Askeleet toimivan toimeenpanon johtamisen mallin luomiseksi
 • Sivu 21: Yhteenveto toimivasta johtamismallista

Linkki e-kirjaan lataukseen.


LATOn uusi versio 2/2018 on julkaistu

toukokuu 24, 2018

Kesän ja heinän kasvua seuratessaan LATO julkaisi vuoden toisen versiopäivityksen. Tällä kertaa olemme vastanneet asiakkaiden toiveisiin KPI-mittaripainotteisesti.

Päivityksen keskeisimmät ominaisuudet ovat:

 • KPI toteuma-arvojen tallentaminen historiaan: Voit muodostaa kuvaajia mittarien kehityksestä tarkemmin menneeltä ajalta ja halutulta aikajaksolta
 • Uudistettu aikasarjagraafi: Tarkastele mittareiden kehitystä tarkemmalla ja visuaalisemmalla aikasarjakuvaajalla
 • Vapaammin summaavat mittarit: Poimi tavoiteketjusta vapaasti alatavoitteet, joiden toteuman haluat summattavan ylätavoitteen toteumaksi

Blogi: Pienin toimiva jatkuva työkäytäntö strategian seurantaan / Onni Matti Manninen

huhtikuu 24, 2018

Strategian toteutumista voi seurata ja johtaa rullaavasti, kun organisaatiossa on johtamisen työkäytäntö siihen.

Toisaalta: ilman yhdessä sovittua työkäytäntöä homma ei toimi. Työkäytäntö tarkoittaa sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, joka usein juurtuu organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on formalisoida ja tuoda systematiikka yhteistyöhön, viestintään ja koordinointiin strategian tai toimintasuunnitelman toteutusvaiheessa.

Kun strategia ja toimintasuunnitelmat on tehty, toteutuksen seuranta ja johtaminen jää työkäytännön harteille. Jos työkäytäntöä ei vielä ole, voi helpoiten aloittaa pienimmästä toimivasta työkäytännöstä. Ajan myötä työkäytäntö sitten kypsyy, hioutuu ja muuttuu vähitellen organisaatioon sisäiseksi toimenpanokyvykkyydeksi.  Matkalla erinomaiseen toimenpidekyvykkyyteen on toki odotettavissa, että muutama johtamiskulttuuriin juurtunut rönsy tulee raivata.

Alla kokemuspohjaisia kuvauksia työkäytännön ominaisuuksista kohti juurtunutta työkäytäntöä. Vähimmäisvaatimuksena oleva pienin toimiva työkäytäntö toimii hyvin alkuun.

 

Pienin toimiva työkäytäntö – kypsyystaso 1

 • Vastuulliset päivittävät oman tilanteensa kerran kuukaudessa sovittuna päivänä
 • Strategisen agendan tilannekatselmointi, palautteenanto ja reagointi LATOsta on osa johtoryhmätyöskentelyä
 • Sovitut päätökset kirjataan ja vastuutetaan LATOon
 • Toimitusjohtaja käy säännölliset one-to-one tarkastelut johtoryhmäläisten kanssa LATOsta

 

Kehittynyt työkäytäntö – kypsyystaso 2

 • Hallituksella on on-line näkymä saamaan tietoon ja mahdollisuus palautteeseen
 • Tilannekatsaukset LATOsta ovat liiketoimintayksiköiden ja avaintiimien agendalla
 • Omat parhaat käytännöt on omaksuttu kuten liikennevalon käyttö, sovittu abstraktiotaso ja mittarien soveltaminen
 • Kaikki tavoite- ja toimenpidevastuulliset ovat mukana

 

Juurtunut työkäytäntö – kypsyystaso 3

 • LATO:n käyttö on synkronoitu osaksi vuosikellon tapahtumia ja vuosisuunnittelua
 • Säännölliset automatisoidut muistutukset opastavat työkäytännöissä
 • Strategiset kvartaalikatselmoinnit tehdään LATOon pohjautuen
 • Hallituksen kokouksissa on LATOn tilannekatselmoinnit ja priorisoinnit
 • Budjetointi/palkitsemisperusteet ja LATO:n tavoitteet ja mittarit ovat yhtenevät
 • Koko henkilöstöllä on pääsy samaan tietoon

 

Ilman työkäytäntöäkin yksilöt voivat toki onnistua. Toimiva joukkuepeli tuo kuitenkin suuremman voiton kuin yksilöiden summa. Yhteinen juurtunut pelikirja/työkäytäntö kantaa kestävästi kaudelta toiselle, kun jokainen peli ei ole enää hapuileva erillisharjoitus.


LATOn uusi versio 1/2018 julkaistu

helmikuu 28, 2018

Julkaisimme aurinkoisten talvipäivien kunniaksi vuoden ensimmäisen LATO-versionpäivityksen.

Päivityksen tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

• Lisää uusia, parempia ja visuaalisia eläviä raportteja
• Tavoite- ja toimenpidepäivitysten tai tietojen jakaminen asianomaisten sähköpostiin
• Tavoitekortille näkyviin alatavoitteet/toimenpiteet ja niiden statukset
• Tavoitekortilta voi luoda suoraan uusia alatavoitteita
• Kommenttien muokkaus ja poistaminen


Blogi: Voittava resepti – KPI:t ja tekemiset synkkaan / Onni Matti Manninen

helmikuu 20, 2018

KPI-tavoitteiden saavuttaminen vaatii tekoja. Teot, joilla ei ole vaikutusta KPI-tavoitemittareihin, ovat turhia.

Näinhän se on – vai mitä talousjohtajat? 😉

Optimaalinen tekemisen panos-tuotossuhde ja suorituskyvyn parannus saavutetaan, kun löydetään, johdetaan ja toteutaan tekoja, joilla on eniten vaikutusta KPI-tavoitemittareihin.

Yksinkertaista.

 

Tavoitemittarien ja tekemisten erillismaailmat ongelmana

Valitettavasti vain harvoissa yrityksissä KPI-mittareita ja tekoja johdetaan yhdessä. Organisaatiolla on hienoja raportoinnin ”dashboardeja”, joissa on pelkkiä lukuja ja tiedot pohjautuvat historiaan.

Tekemisiä taas hallitaan erillisissä ”task management”, ”project portfolio management (PMO)” työkaluissa tai manuaalisesti excel/powerpoint/intranet -pohjaisesti.

Kaksi irrallista prosessia ja erilliset näkymät eivät anna yhtä  kokonaiskuvaa, jota voisi helposti johtaa ja josta keskustella samassa johtamisfoorumissa.

Kun KPI-mittari hälyttää johtorymässä tai tiimipalaverissa, mitä teet? Tarkistat meneillään olevat toimenpiteet, tilannekommentit ja suunnitellut toimenpiteet, jotta voit tehdä korjaavia päätöksiä/toimenpiteitä.

Mutta – mistä, keneltä, kuka tietää? Saatko korjaavan toimenpiteen delegoitua heti työn alle?

Esimerkkejä on lukuisia kuten.

– Myynti budjetoidaan ja tilannetta seurantaan euroissa omassa työkalussa. Toimenpiteet, tekijät ja suunnitelmat eurojen takana ovat eri paikassa.

– Laatumittareita seurataan nykyään systemaattisesti. Toimenpiteet laatumittarien parantamiseksi tai reagoinnit ovat sitten taas jossain muualla kuin mittarien takana.

– Kustannussäästöt tai synergiahyödyt on helppo laskea exceliin. Niiden toteutuksen delegointi ja toimenpiteiden seuranta eivät onnistu samassa excelissä.

Tämä on tehotonta ja vaikeasti johdettavaa. KPI-mittareista tulee reaktiivisia, kun niihin vaikuttavat toimenpiteet, niiden tilanne ja suunnitelmat ovat eri paikassa.

 

Voittava resepti – yhdistä KPI-mittarit ja teot

Johda KPI-tavoitemittarit ja toimenpiteet yhtenä kokonaisuutena. Tilaa strategia ja suunnan antavat KPI-mittarit hallitukselta ja ylimmältä johdolta.

Palastele ja vastuuta KPI-tavoitemittarit organisaatioon. Anna teoista vastuullisten laatia yhdessä KPI-mittaritavoitteiden taakse konkreettiset toimenpiteet.

Jakele tekemiskokonaisuus tarkasti tekijöille ja kerää heiltä tilannetiedot helposti jatkuvasti.

Tekijät arvostavat suuresti sitä, että saavat olla mukana vaikuttamassa ja heidän teoistaan tulee näkyvä osa yhteistä kokonaiskuvaa.

Helpota elämääsi ja johda KPI-tavoitemittareita ja tekemisiä LATO-työkalussa. Kontrolli luo helpottavaa vapautta, kun KPI-tavoitemittarien taustalla oleviin tekemiset on kontrollissa ja johdettavissa saumattomasti.