LATO sijoitusyhtiöille

LATOn käyttöönotto sijoitusyhtiöissä hyödyttää sekä omistajatahoa että salkkuun kuuluvia yrityksiä. LATOssa omistajataho saa yhden yhteisen näkymän ja seurantatavan kaikkiin omistuksiinsa. Ohjanta helpottuu, kun yhteisen suunnan ja tavoitteiden seuranta sekä mittarit ovat samanlaisia. Synergioiden tunnistaminen helpottuu, samoin kuin mahdollisten yhteishankkeiden läpivieminen salkun eri yrityksissä.

LATO on arvokas myös sijoitusyhtiön salkkuun kuuluville yhtiöille. Ne saavat käyttöönsä joustavan ja konkreettisen työkalun, jonka avulla voivat johtaa ja seurata operatiivista työtä kohti asetettuja tavoitteita. Tehtävät pysyvät kaikkien nähtävillä ja etenemisen seuranta on reaaliaikaista. Kaikki tavoitetasot voidaan halutessa linkittää omistajatahon tavoitteiden kanssa.

LATOn ansiosta erillistä raportointia omistajataholle ei enää tarvitse järjestää. Sama työkalu toimii sekä operatiivisen liiketoiminnan tavoitteiden johtamisessä että omistajatahon rapoitointitarpeiden täyttämisessä.

Lue case esimerkki sijoitusyhtiö Panostaja Oyj