LATO julkiselle sektorille

Julkisen sektorin työtä ohjaavat sitovat tulossopimukset tarjoavat loistavan lähtöpisteen LATOn käyttöönotolle. Ministeriöt tasapainottavat resurssit ja halutut tulokset laatimalla sitovat tavoitteet sekä omalle että allansa toimivien yksiköiden toiminnalle. Tavoitehierarkian, tehtävät ja vastuuhenkilöt tai organisaatiot voi siirtää LATOon sellaisenaan. LATO toimii apuna tavoitteiden viestinnässä ja delogoinnissa, sekä antaa kokonaiskuvan työn alla olevista tehtävistä ja niiden etenemisestä.

Yhteisten varojen käyttäminen yleishyödyllisiin tavoitteisiin pääsemiseksi vaatii läpinäkyvää raportointia kaikilta osapuolilta. Kun työ kohti tulostavoitteita etenee, raportointi ja seuranta ovat avainasemassa. Virastoilla on velvollisuus antaa todenmukainen ja kattava kuva työssä aikaansaaduista tuloksista. LATO tarjoaa helpon raportointi- ja seurantatavan kaikille tahoille, sekä ministeriöiden seurantakokouksiin että niiden alla toimivien virastojen käytännön johtamistyön tueksi. Samasta tiedosta saa eri näkymiä eri tarpeisiin ja seuranta on yhteismitallista.

Julkiset organisatiot voivat saada rahoitusta eri kanavista, ja projektit voivat edetä eri vauhdilla ja panostuksilla. LATO säilyttää tiedot ja tavoitehierarkian, ja työtä on helppo jatkaa kun rahoitus varmistuu.

Lue case esimerkki Geologian tutkimuskeskus