LATO johtoryhmille

Kun kiire lisääntyy ja tavoitteiden, tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrä ylittää tietyn kynnyksen, LATO auttaa luomaan järjestystä ja tuo prioriteetit kaikkien näkyville. LATO tarjoaa aktiivisen tehtävälistauksen ja seurannan operatiivisen johtamisen tueksi ja linjaa toimenpitet strategisten tavoitteiden suuntaisisiksi.

Johtoryhmä voi ottaa LATOn käyttöönsä missä tahansa strategiatyön vaiheessa, joko uuden strategian valmistuttua tai päivänpolttavien liiketoimintasuunnitelmien toteutukseen. Vie LATOon tämänhetkiset tavoitteet ja nimeä vastuuhenkilöt. LATO tarjoaa kaikille näkymän ajankohtaisiin tehtäviin ja niiden etenemiseen. Raportointi vie vain murto-osan entisestä ajasta ja on kaikille yhtenäinen.

LATO on valmiina johtoryhmän käyttöön vain yhden puolen päivän workshopin jälkeen. Kun johtoryhmä on tottunut LATOn käyttöön, voit harkita, mitkä muut yrityksen tason hyötyvät LATOsta ja kasvattaa näin strategian toteutusvoimaa yrityksessäsi.

Lue case esimerkki pörssiyhtiö Valmet

Lue case esimerkki PK-yhtiö Tana Oy