Mtech Digital Solutions

Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Yhtiön tavoitteena oli, että valittu ratkaisu poistaa mystiikan strategian ympäriltä: strategian oli oltava läpinäkyvä, prioriteetit selkeät ja haluttiin auttaa henkilöstöä ymmärtämään yhteys oman tekemisen ja yrityksen tavoitteiden välillä.

Lue lisää

Kasvun johtaminen – Case Numeron

– LATOn käyttöönotto on tuonut mukanaan lukuisia hyötyjä, toteaa Kari Haapakoski, Numeron Oyn asiakkuusjohtaja. Fokuksemme pysyy nyt oikeissa asioissa, ajankäyttömme on selvästi tehostunut. Tavoitteiden palastelu mitattaviksi toimenpiteiksi on konkretisoinut tekemistä merkittävästi koko henkilöstölle.
– Käytämme työkalua johtoryhmässä ja tiimipalavereissa. Seuranta ja raportointi on helpottunut ja tehostunut. Kykenemme reagoimaan tarvittaessa muuttuviin tilanteisiin LATOn ansiosta.

Lue lisää

Delete Group

– Olemme nyt digitalisoineet strategian tavoiteasetanta- ja seurantaprosessin. LATOon on ketjutettu ja vastuutettu strategiset toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit eri organisaation tasoille. Strategiaa toteuttavia toimenpiteitä voi seurata ja johtaa osana kuukausittaista ”business-review” -käytäntöä tai milloin vain puhelimella. Hallituksen strategiatyöskentelykäytäntö on parantunut ja raportointisykli on nopeutunut, Deleten lakiasiainjohtaja Janika Vilkman kertoo.

Lue lisää

Ympäristöteknologian yritys Tana

– Tana Oy toimii yhteistyöverkostojen kautta ja tavoitteemme on ulottaa strategiahallinta koko verkoston johtamiseen. Toiminnan ohjaaminen yhteiseen suuntaan on tulosten edellytys, toimitusjohtaja Kari Kangas sanoo.

Lue lisää