Kategoria: Blogit

Blogi: Voittava resepti – KPI:t ja tekemiset synkkaan / Onni Matti Manninen

helmikuu 20, 2018

KPI-tavoitteiden saavuttaminen vaatii tekoja. Teot, joilla ei ole vaikutusta KPI-tavoitemittareihin, ovat turhia.

Näinhän se on – vai mitä talousjohtajat? 😉

Optimaalinen tekemisen panos-tuotossuhde ja suorituskyvyn parannus saavutetaan, kun löydetään, johdetaan ja toteutaan tekoja, joilla on eniten vaikutusta KPI-tavoitemittareihin.

Yksinkertaista.

 

Tavoitemittarien ja tekemisten erillismaailmat ongelmana

Valitettavasti vain harvoissa yrityksissä KPI-mittareita ja tekoja johdetaan yhdessä. Organisaatiolla on hienoja raportoinnin ”dashboardeja”, joissa on pelkkiä lukuja ja tiedot pohjautuvat historiaan.

Tekemisiä taas hallitaan erillisissä ”task management”, ”project portfolio management (PMO)” työkaluissa tai manuaalisesti excel/powerpoint/intranet -pohjaisesti.

Kaksi irrallista prosessia ja erilliset näkymät eivät anna yhtä  kokonaiskuvaa, jota voisi helposti johtaa ja josta keskustella samassa johtamisfoorumissa.

Kun KPI-mittari hälyttää johtorymässä tai tiimipalaverissa, mitä teet? Tarkistat meneillään olevat toimenpiteet, tilannekommentit ja suunnitellut toimenpiteet, jotta voit tehdä korjaavia päätöksiä/toimenpiteitä.

Mutta – mistä, keneltä, kuka tietää? Saatko korjaavan toimenpiteen delegoitua heti työn alle?

Esimerkkejä on lukuisia kuten.

– Myynti budjetoidaan ja tilannetta seurantaan euroissa omassa työkalussa. Toimenpiteet, tekijät ja suunnitelmat eurojen takana ovat eri paikassa.

– Laatumittareita seurataan nykyään systemaattisesti. Toimenpiteet laatumittarien parantamiseksi tai reagoinnit ovat sitten taas jossain muualla kuin mittarien takana.

– Kustannussäästöt tai synergiahyödyt on helppo laskea exceliin. Niiden toteutuksen delegointi ja toimenpiteiden seuranta eivät onnistu samassa excelissä.

Tämä on tehotonta ja vaikeasti johdettavaa. KPI-mittareista tulee reaktiivisia, kun niihin vaikuttavat toimenpiteet, niiden tilanne ja suunnitelmat ovat eri paikassa.

 

Voittava resepti – yhdistä KPI-mittarit ja teot

Johda KPI-tavoitemittarit ja toimenpiteet yhtenä kokonaisuutena. Tilaa strategia ja suunnan antavat KPI-mittarit hallitukselta ja ylimmältä johdolta.

Palastele ja vastuuta KPI-tavoitemittarit organisaatioon. Anna teoista vastuullisten laatia yhdessä KPI-mittaritavoitteiden taakse konkreettiset toimenpiteet.

Jakele tekemiskokonaisuus tarkasti tekijöille ja kerää heiltä tilannetiedot helposti jatkuvasti.

Tekijät arvostavat suuresti sitä, että saavat olla mukana vaikuttamassa ja heidän teoistaan tulee näkyvä osa yhteistä kokonaiskuvaa.

Helpota elämääsi ja johda KPI-tavoitemittareita ja tekemisiä LATO-työkalussa. Kontrolli luo helpottavaa vapautta, kun KPI-tavoitemittarien taustalla oleviin tekemiset on kontrollissa ja johdettavissa saumattomasti.


Navigaattori strategian läpivientiin / Timo Bruns

marraskuu 6, 2017

Ennen vanhaan autolla uuteen paikkaan ajaminen oli stressaavaa puuhaa. Piti suunnitella reittiä, muistaa ottaa kartta mukaan, ja varmuuden vuoksi varata ylimääräistä aikaa, jos perille ei heti löytyisikään. Matkan aikana pelkääjän paikalla istuvan kartturitaidot joutuivat testiin, ja kaiken lisäksi viestintä kuskin ja kartturin välillä oli usein hieman haastavaa…

Nykyään kaikki on paljon helpompaa ja huolettomampaa. Puhelin kertoo koska pitää lähteä että ruuhka otetaan huomioon, mistä käännytään, ja kuinka monta minuuttia ennen kuin ollaan perillä. Stressi onnistumisesta on poistunut, etukäteissuunnittelua ei tarvita, ja mikä parasta, keskusteluyhteys kuskin ja matkustajan välillä säilyy!

Mitä jos ottaisit saman harppauksen strategian läpivientiin? Poistaisit vanhanaikaisen kartan (Excel), muuttaisit jatkuvan kysymisen ja seuraamisen kierteen tehokkaaksi ajantasaiseksi tiedoksi, ja saapuisit maaliin hyvissä ajoin ja rentoutuneena?

Tämä on arkipäivää monissa yrityksissä jotka ovat ottaneet käyttöönsä digitaalisen strategian läpiviennin työkalun. Puhelimessa toimiva tavoitteiden ja toimenpiteiden ohjaus on vastaus strategian läpivientiin siinä missä Google kartat ohjaavat autoilua.

Modernin johtamisen periaatteiden mukaisesti tehtäviä ei myöskään ole enää ylhäältä alas käskytetty. Sen sijaan jokainen vastuuhenkilö organisaatiossa on itse tai ryhmänsä kanssa määritellyt omat vastuualueensa ja tehtävänsä, ja näin saanut strategian kiinteästi nivottua osaksi päivittäistä tekemistä. Työmotivaatio ja samansuuntainen tekeminen kasvavat huomattavasti, ja sen myötä varmuus perille pääsemisestä.

Jos teidän yrityksellä on strategia ja haluatte toteuttaa sen läpinäkyvästi, ilman stressiä ja kommunikaatiohaasteita, niin ota yhteys LATOon!


Suomi 100 – LATO 100 / Teemu Möykkylä

lokakuu 27, 2017

Elämme jännittäviä aikoja. Suomi ja LATO kirmaavat kilvan kohti maagista lukua 100. Kumpi ehtii ensin?

Joulukuussa Suomi täyttää 100 vuotta. Tämän vuoden aikana LATO aikoo hankkia asiakkaan numero 100. Kilpajuoksu virstanpylvästä kohti on kova, mutta maitohapot eivät vielä paina.

Mielestämme olemme etulyöntiasemassa, sillä Suomen on vaikea jouduttaa ikääntymistään. Sen sijaan LATO on vuoden aikana tehnyt jo monia asioita nopeuttaakseen asiakashankintaa:

Kuten olen aiemmin kertonut, matkalla sataan asiakkaaseen olemme osaltamme ylläpitäneet suomalaista kansallismaisemaa: Perinteiset heinäladot ovat hävinneet teiden varsilta maatalouden murroksen myötä. Samanaikaisesti digi-LATOja on ilmestynyt ympäri Suomea suomalaisten liikkeenjohtajien havahduttua mahdollisuuksiin, joita digitalisaatio tarjoaa johtamisen automaation ja järkeistämisen alueella.

Väitämme edelleen rohkeasti, että LATO on suomalaisen toimitusjohtajan henkivakuutus ja tärkein ystävä strategian toimeenpanon johtamisessa. Kun hallitus hönkii niskaan ja haluaa tuloksia, LATOn avulla varmistat suunnitelmien toteutumisen läpi organisaation. Kaikilta oheisen kartan osoittamilta paikkakunnilta löytyykin jo vähintään yksi LATO-pioneeri, jolle työkalumme on tuonut nopeutta, selkeyttä ja hymyä johtamiseen.

Suomen kansakunnan tavoin LATO kurkottaa vahvasti Eurooppaa kohti: Meillä on juurtunutta asiakaskuntaa Saksassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa. Myös valtamerten taakse olemme flirttailleet sen verran, että olemme saaneet ensimmäiset asiakkaamme jo USAn Fortune500-listalta. Ensi vuoden aikana vauhti tulee kiihtymään.

Toistan tässä vielä vanhan lupaukseni: Kansainvälistymisen hetkelläkin LATO muistaa suomalaiset juuremme. LATO on jatkossakin heinäpellon tuoksuinen ja olemme tiukasti sitoutuneet reiluun, tasa-arvoiseen ja läpinäkyvään tapaan johtaa ihmisiä ja asioita. Asiakkaitamme palvelemme sisukkaasti ja sydämellä.


Blogi: Mittaatko mennyttä vai tulevaa? / Teemu Möykkylä

lokakuu 10, 2017

Myyntiprojektien ja käyttöönottojen yhteydessä tapaamme vuoden aikana kymmenittäin monen kokoisia asiakkaita eri toimialoilta. Monilla asiakkaistamme on kirkas strategia, mutta huippuunsa viritetyn mittariston luominen tuntuu edelleen olevan organisaatioille haastavaa.

Jokainen suomalainen yritys osaa mitata liikevaihtoa, liikevoittoprosenttia ja henkilöstötyytyväisyyttä. Edellä mainitut ovat tyypillisiä esimerkkejä tarpeellisista tulosmittareista. Tulosmittarien tehtävä on kertoa, mitä on tapahtunut. Ne siis katsovat menneeseen ja tuottavat yhteenvedon ponnisteluiden tuloksista. Tulosmittareita on helppo mitata, mutta niitä on vaikea parantaa lyhyellä aikajänteellä. Esimerkiksi liikevaihto tiedetään kuukausittain, mutta on vaikea määrittää toimenpiteitä, jotka välittömästi nostavat liikevaihtoa.

Panosmittarit ovat tärkeä lisäapu johtamiseen tulosmittarien rinnalle. Ne mittaavat askelia, jotka täytyy ottaa toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Suurin osa yrityksistä ei kuitenkaan sovella niitä strategian toimeenpanon johtamisen tukena.  Panosmittari on ennen kaikkea eteenpäin katsovan johtajan paras ystävä.

Panosmittareilla on viisi tärkeää ominaisuutta:

 1. Ennustavat tulevaa
 2. Näyttävät pienet suorituskyvyn parannukset
 3. Ovat positiivisia ja kertovat asiat, joita ihmiset tekevät eivätkä keskity asioihin, joissa ihmiset epäonnistuvat
 4. Mahdollistavat säännöllisen palautteen ja nostavat suoriutujat parrasvaloihin
 5. Auttavat ihmisiä ymmärtämään, mitä pitää tehdä onnistumisen ja kehityksen eteen

 

Esimerkki: Työturvallisuuden tulos- ja panosmittarit

Tulosmittarit ovat perinteinen tapa mitata yrityksen onnistumista työturvallisuustyössä. Mittarit keskittyvät tapahtuneiden onnettomuuksien tilastoihin ja kertovat, kuinka monta ihmistä on loukkaantunut ja kuinka pahasti. Tulosmittarit eivät kerro, mitä yritys tekee ehkäistäkseen tapaturmia ja onnettomuuksia. Työturvallisuuden tulosmittareita ovat esimerkiksi:

 • Loukkaantumisten tiheys ja vakavuus
 • Raportoitujen onnettomuuksien määrä
 • Menetetyt työpäivät

Panosmittarit keskittyvät turvallisuuskulttuurin ja jatkuvan parantamisen mittaamiseen. Kyseisillä pyritään kertomaan, millaisia toimia työntekijät suorittavat päivittäisessä työssään vähentääkseen loukkaantumisia. Työturvallisuuden panosmittareita ovat esimerkiksi:

 • Turvallisuuskoulutusten määrä
 • Turvallisuusauditointien määrä
 • Turvallisuusauditointien löydösten korjaamisaste
 • Eliminoitujen tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöiden määrä

 

Esimerkki: Myynnin johtajan panosmittarit

On tutkittu, että parhaat myyntiorganisaatiot käyttävät enemmän aikaa panosmittarien tutkimiseen kuin tulosten seuraamiseen. Niinpä voidaankin väittää, että myyntijohtajan tärkein tehtävä on tietää, mitkä asiat ja tekemiset parhaiten korreloivat myynnin menestykseen. Menestys mitataan kauppojen määrällä, euroilla ja kateprosenteilla, mutta millä asioilla oikea tekeminen mitataan?

Panosmittarit voivat olla myynnin tuottavuuden salainen ainesosa. Jos koko myyntitiimi yhdessä tunnistaa kriittisimmät mittarit, jotka ennustavat myynnin tulevaa suorituskykyä, ollaan jo pitkällä oikeiden työtapojen määrittämisessä ja sitouttamisessa. Panosmittarin tärkein tehtävä on ohjata ihmiset tekemään oikeita asioita siten, että euromääräisten tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyys maksimoidaan.

Esimerkkejä myynnin (ja markkinoinnin) panosmittareista:

 • Nettisivujen kävijämäärä ja konversiot (=markkinoinnin teho)
 • Sisään tulevien liidien määrä (=myynnin volyymi)
 • Puheluiden / asiakastapaamisten määrä (=myynnin aktiivisuus)
 • Konversiot (=myynnin laatu)

On kuitenkin hyvä muistaa, että myyjien henkilökohtaiset bonustavoitteet tulee sitoa tulosmittareihin, sillä rahakannustimien sitominen panosmittareihin voi johtaa systeemin huijaamiseen ja panosmittarin teennäiseen kaunisteluun. Esimerkiksi, jos myyjän bonukset on sidottu tapaamisten määrään, tapaamisten laatu voi yllättäen alkaa kärsiä.


Blogi: Sitä saa mitä mittaa / Onni Matti Manninen

lokakuu 4, 2017

Strategiaa mitataan uniikeilla delta KPI:llä eli muutosmittareilla. Tämä pätee erityisesti strategian toteutumisen ja sen vauhdin seurantaan.

Kun strategiaa konkretisoidaan, sen keskeinen osa on sopivien onnistumista mittaavien mittarien asettaminen per strateginen tavoite.

Mittaripelissä on tiedostettava, että strategia on uniikki muutosmatka, jolla on suunta ja nopeus. Perinteiset KPI:t eivät sellaisenaan useimmiten toimi vaan tulee luoda tilanteeseen sopivaksi.

 

Millainen numeerinen mittari strategiassa toimii?

Käytä muutoksen edistymistä mittaavaa muutosmittaria.

Ensiksi, etsi kussakin tavoitteessa vastaus kysymykseen – mikä on konkreettinen muuttunut tila, jolloin olemme onnistuneet?

Toiseksi, tiedä lähtötilanne, määritä maali ja pilko se ajan suhteen esim. vuosien tai kuukausien suhteen sopiviksi virstanpylväiksi.

Kolmanneksi, valitse vaivattomasti ja helposti säännöllisesti päivitettävä mittarin toteumaluku, joka on ihmisille helposti lähestyttävä.

Tällä ohjeella saadaan Delta KPI, joka mittaa strategiassa tavoiteltavan muutoksen edistymistä.

 

Esimerkki

Tehdäänpä esimerkkimittarointi. Yritys A haluaa lanseerata uuden uuden palvelualueen, joka tuottaa kolmantena vuonna merkittävästi uutta liikevaihtoa.

Strateginen tavoite voi on nimeltään ”Uuden palvelun X menestyksekäs lanseeraus ja kasvu kivijalaksi vuoden 2019 loppuun mennessä”.

Asetetaanpa muutosmittarit virstanpylväille 2017, 2018, 2019.

 • 2017 (lanseeraus) hyvä mittari on asiakkaiden lukumäärä, joka mittaa, että kaupallista potentiaalia todennetusti ja lanseeraus tuottaa ostavia asiakkaita. Lähtötila on 0 kpl ja tavoitetila 100 kpl vuoden lopussa. Esim. toteuma 61 kpl H1 lopussa kertoo, että 61% halutusta muutoksesta on saavutettu eli vauhti on suunniteltua nopeampaa.
  • Mittari ohjaa myyjien toimenpiteitä oikein uusien asiakkaiden hankintaan
 • 2018 (kasvu) hyvä mittari on palvelun liikevaihdon kasvuvauhti. Lähtötila on 2017 LV (6 Meur) ja tavoite 2,5 kertaa 2017 LV (15 Meur). Toteumana voi mitata rullaava liikevaihtoa 12 kk joka kuukausi, joka mittaa kasvuvauhtia ja kunkin kuukauden trendiä. Matkalla toteuma 12 Meur visualisoi, että 66% muutoksesta on saavutettu.
  • Mittari ohjaa nyt tekemään luovia toimenpiteitä myynnin kasvuun uusimyynnin lisäksi
 • 2019 (kivijalka) hyvä mittari voi sitten olla tuotteen kate euroissa. Lähtötila on 0 euroa ja tavoite vuoden 2019 lopussa on 7,5 miljoonaa euroa. Toteuma on kuukausittainen kumulatiivista katekertymää.
  • Mittari ohjaa toimenpiteisiin, joilla vakioidaan palvelu X:n liiketoiminnan tuotto- ja kustannusrakenne kestävälle ja jatkuvalle pohjalle eli kivijalaksi.

 

Ei vaikeaa, mutta luovaa pohdintaa vaativaa ja siitähän johdolle palkkaa maksetaan. Muutoksen ja sen nopeuden mittaaminen on avain uskottavaan tilannetietoon strategian edistymästä. Tiedolla johtaminen strategiassa vaatii uniikit muutosmittarit eli Delta KPI:t. Muutosmatka eli delta kuvaa alkupisteen ja loppupisteen väliä. Toteumapisteet delta-asteikolla kertovat edistymästä ja nopeudesta ajan suhteen. Kun mittarit ovat kohdallaan, tarvitaan enää tekojen johtamista ja tekoja mittarien takana.


Blogi: Mustanaamiotaktiikka / Onni Matti Manninen

syyskuu 12, 2017

Sattuipa kerran ikävä tapahtuma Bengalin pääkaupungissa Morristownissa: Terroristit pitivät vallassaan pääkaupungin lentoasemaa jo kolmatta päivää. Panttivankien henki oli jo hiuskarvan varassa. Bengalin presidentti Luaga oli jo aiemmin hälyttänyt paikalle viidakkopartion, mutta tilanne näytti epätoivoiselta. Viimeisenä oljenkortena presidentti pyysi apua ystävältään Mustanaamiolta.

Mustanaamio oli hetkessä paikalla ja vastaanotti selonteon pattitilanteesta viidakkopartion päälliköltä Eversti Weeksiltä. Ei kestänyt kauaakaan, kun Mustanaamio jo katosi varjoihin kohti lentokenttäkompleksia. Seurasi piinaavan jännittynyt odotus ja epätoivo – nähdäänkö panttivankeja tai Mustanaamiota vielä elävänä?

Muutaman tunnin odotuksen jälkeen pääovet avautuivat ja Mustanaamio asteli rakennuksesta ulos panttivangit kannoillaan. Taustalla näkyi pinottu joukko terroristeja.

Eversti ja presidentti kumarsivat ja kiittivät epäuskoisena Mustanaamiota. Presidentti kysyi – miten tämä oli mahdollista? Miten yksi mies voi välttää verenvuodatuksen ja eliminoida suuren terroristijoukon, kun erikoisjoukot ja poliisikomppania eivät siihen pystyneet?

Mustanaamio vastasi – Yksi kerrallaan.

Tarinan opetus: Suuretkin ongelmat ja epätoivoiselta tuntuvat kokonaisuudet ratkeavat mustanaamiotaktiikalla. Asiat pilkotaan ja tehdään yksi asia kerrallaan. Yhtä tärkeää on ryhtyä rohkeasti toimeen.


Blogi: Punaisen liikennevalon voima / Onni Matti Manninen

elokuu 23, 2017

Aniharvat asiat saavat ihmisiä nykyään pysähtymään. Yksi vahvimmista pysäyttäjistä on kuitenkin punainen liikennevalo.

Ihmisten ja asioiden johtamisessa liikettä ja tapahtumia on koko ajan. Kun tilanne edellyttää korjauksia, on suuntaa ja liikettä välillä muutettava. Ihmiset on ensin kuitenkin pysäytettävä asian äärelle vastaanottamaan ja/tai ideoimaan uusi suunta tai toimintamalli.

Miten pysäytät ihmiset, kun tilanne vaatii korjauksia suuntaan tai vauhtiin? Johtamisessa seurataan tavoitteita ja tekemisiä, jotka pitävät ihmisten vauhtia ja suuntaa yllä. Kun tulee ongelmia tai muutoksia tilannekuvaan, turha liike ja tekeminen tulee voida pysäyttää. Miten teet sen? Ilmainen vinkki – käytä punaista liikennevaloa. Kaikki tietävät, että sen edessä pitää pysähtyä.

Pyydä asianomaisia merkitsemään punaisella liikennevalolla seurantamallissanne ongelmakohdat, jotta niiden ääreen voidaan pysähtyä.

Pysähtykää sitten seurantafoorumissanne punaisten kohdalla. Antakaa ihmisten arvioida tilannetta ja ehdottaa korjaavia ideoita. Yhdessä löydätte todennäköisesti yhteisen näkemyksen ja mahdolliset päätökset, joilla punaiselta päästään taas vauhtiin ja oikeaan suuntaan.

Punainen liikennevalo toimii mainiona pysäyttäjänä johtamisen haastetilanteissa. Sen käyttöä ei pidä pelätä, sillä punaisella liikennevalolla saa todennäköisesti myös apua haasteeseen, kun asian ääreen saadaan pysähtymään joukko ajattelevia ihmisiä.


Älä osta konsultilta strategiaprojektia – osta strategiaprosessi

elokuu 15, 2017

Väitän: Pienen ja keskisuuren yrityksen ei useinkaan pitäisi ostaa konsultilta strategian ympärille kietoutuvaa projektia. Kannattaa ostaa strategiaprosessi palveluna.

Projektilla on alku ja loppu. Yrityksen näkökulmasta loppu tulee usein liian aikaisin. Projektin lopun jälkeen asiakas vilkuttaa konsultille hyvästit taskussaan kolmen sanan slogan, kirkas strategia ja exceliin muotoiltu toimintasuunnitelma sekä mielessään usko omien johtamisprosessien kypsyyteen ja into toimeenpanoon. Puolen vuoden päästä jäljellä on kirkas strategia, kovalevyn kulmalle unohtunut päivittämätön toimintasuunnitelma ja kuukausittaiset johtoryhmän kokoukset, joiden agendan täyttävät tulipalokeskustelut. Vuoden päästä jäljellä on toteuttamaton, vanhentunut strategia. Minkä jälkeen voidaankin aloittaa uusi projekti.

Entäpä, jos se menisikin seuraavasti? Konsultti tukee sinua strategian luomisessa kuten ennenkin, mutta loppu ei tulekaan. Luottokonsulttisi onkin vaivihkaa kirjannut strategiasi ja toimintasuunnitelmasi suoraan strategiatyökaluun, jonka kautta tavoitteet ja toimenpiteet voidaan jakaa läpi organisaation. Hän kouluttaa johtoryhmäsi hyödyntämään työkalua päivittäisessä johtamisessa ja antaa pikakoulutuksen henkilöstöllesi, jotta he osaavat pitää omat tilannetietonsa ajan tasalla. A’vot, nyt sinulla onkin käsissäsi reaaliaikainen tilannetieto strategian toimeenpanon etenemisestä.

Eikä siinä vielä kaikki. Luottokonsulttisi palaa rikospaikalle määräajoin sovitun mukaisesti. Hän fasilitoi kvartaaleittain avainhenkilöillesi strategia-aamupäivän, jossa analysoidaan ympäristön muutokset ja niiden vaikutus suunnitelmiisi. Samalla käydään läpi myös toimeenpanosi tilanne ja sovitaan korjaavat toimenpiteet. Suunnitelmiasi päivitetään ketterästi, keskustellun mukaisesti ja konsulttisi huolehtii, että kaikki tulee vastuutettua ja dokumentoitua prosessia tukevaan työkaluun. Luottokonsulttisi osallistuu myös valittuihin johtoryhmän kokouksiin ja tukee strategiasta käytyä keskustelua. Hän saattaa jopa valmentaa esimiehiäsi havaittujen tarpeiden mukaisesti, jotta paras mahdollinen lopputulos saavutetaan.

Tässä vaiheessa lukukokemusta strategiakonsultti taputtelee jo karvaisia käsiään ja miettii, kuinka paljon lisälaskutustunteja tämä tarkoittaa. Paras lopettaa juhlat heti alkuunsa! Strategiaprosessin myyminen palveluna tarkoittaa kasvanutta tulosvastuuta ja ansaintamallin muutosta. Kaivoksessa toimivan kivimurskaimen omistaja ei osta enää kunnossapitoa tuntityönä vaan hän ostaa huoltopalvelun tarjoajalta laitteen parantunutta käytettävyyttä ja maksaa siitä. Miksi strategiakonsultin asiakkaan pitäisi maksaa kiinteä €/h riippumatta tuloksista? Mukavampaa olisi maksaa X tuhatta euroa saavutetuista huipputuloksista.


Blogi: Juurrutatko vai jalkautatko? – kesäistä pohdintaa / Teemu Möykkylä

heinäkuu 6, 2017

Keskustelin alkukesästä puhelimessa erään suomalaisen pörssiyhtiön toimitusjohtajan kanssa. Hän keskeytti myyntipuheeni terävästi ja kertoi, ”Minä en jalkauta strategiaani vaan juurrutan.” Nokkelana myyntimiehenä kerroin nopeasti, että tuotteemme on luonnollisesti myös Suomen johtava strategian juurruttamisen työkalu. Vasta puhelun loputtua vedin happea aivoihin saakka ja jäin pohtimaan, mitä väitteitä myyntimiehen supliikkini oli suusta ulos työntänyt.

Terminologia strategian toimeenpanon ympärillä on moninaista ja jatkuvasti rikastuvaa. ’Toimeenpano’ on kliinisen virkamiesmäinen tapa puhua asiasta, kun taas verbi-muotoon muutettu ’toiminnallistaminen’ kantaa mukanaan mielikuvaa organisaatiosta positiivisen aktiivisesti touhuamassa strategian eteen. ’Jalkautus’ herättää ajatuksen tuhannesta jalkaparista, jotka yhdessä rintamassa etenevät tasatahtia samaan suuntaan. Termissä ’maastoutus’ on vivahde ajatusta, että nyt painutaan porukalla metsään ja liataan yhdessä kätemme yhteisen asian edessä. Toimitusjohtajan esille nostama ’juurrutus’ puolestaan viittaa selvästi pitkäkestoiseen toimintaan, jossa maanomistaja hellyydellä hoitaa rakkainta maaplänttiään.

Parhaimmillaan onnistunut strategian toteutus onkin kaikkia yllämainittuja: Se on virkamiesmäisen selkeää, maaliin johtavaa toimintaa. Ihmiset ylintä johtoa myöten aktivoituvat positiivisessa hengessä, ovat valmiit likaamaan kätensä ja tömistelevät yhteiseen suuntaan. Puutarhurina toimii johtoryhmä, joka vaalii strategiaa kuin herkintä monivuotista kasvia ja varoo palelluttamasta sitä.

Saatuani aivojeni happisaturaation kohdalleen, kykenin analyysiin: LATOsta tosiaan on moneksi. Työkalu on virkamiesmäisen selkeä ja tavoiteorientoitunut. Se houkuttelee ihmiset aktivoitumaan strategian toteuttajiksi, läpinäkyvyys luo positiivisen paineen käsien likaamiseen ja yhteiset päämäärät ovat kaikkien tiedossa. Juurrutuksen LATO vie niin pitkälle, että se kirjaimellisesti juurruttaa strategian jokaisen työntekijän taskuun. Kun omat tavoitteet ja toimenpiteet kulkevat koko ajan puhelimessa taskussa mukana, eivät edes talvipakkaset pääse yrityksen strategiaa palelluttamaan.

Ja takaisin ystäväämme, toimitusjohtajaan: Ilmeisesti hätäpäissään keksitetyt argumenttini purivat häneen, sillä tapaaminen järjestyi. Analyysini seurauksena voin kesälomien jälkeen katsoa häntä silmiin myyntimiehen luottamusta herättävällä katseella, ja painottaa olevamme Suomen johtava juurruttamisen työkalu. Aika näyttää, tuleeko kauppoja.


Blogi: Top6 – Kuoleman synnit strategian suunnittelussa / Teemu Möykkylä

kesäkuu 19, 2017

Strategian päivitys tulossa syksyllä ja tavoitteena on napakka ja selkeästi ymmärrettävä kokonaisuus? Parasta aikaa mietit, miten tämän kertainen kierros vedetään läpi ja kuinka parhaaseen lopputulemaan päästään? Tapoja on monia, mutta vältä ainakin nämä strategian suunnittelun kuoleman synnit:

Kuukausien vatulointi

Hyvää pyritähän tekemään, mutta parasta tuppaa tulemaan. Jos kuitenkin parhaan työstäminen veisi kuukausia ja väsyttäisi avainhenkilösi, harkitse kahdesti. Maailma muuttuu vauhdilla ja paraskaan excel-gurusi ei voi kaikkea ennustaa, joten kuukausien analysoinnin sijaan luota myös kokemukseen ja intuitioon. Vie siis prosessi läpi jämäkästi, osallista ihmiset ketterästi kevyillä työpajoilla ja tee valintoja rohkeasti.

Muka-osallistaminen

Jos osallistat, osallista. Liian usein strategiatyöpajat ovat muodollisuus, joiden lopputulema on etukäteen jo johtoryhmän tiedossa. Ihmiset aistivat herkästi, ovatko he aidosti luomassa uutta vai ollaanko heille piilosyöttämässä johdon valmiiksi pureskelemaa lähestymistapaa. Piilosyötön tuloksena syntyy herkästi vastareaktio, joka vie innon toteutukselta. Työnnä siis oma visiosi syrjään ja kuuntele aidosti mitä ihmiset sanovat.

Despoottimaisesti huipulta yksityiskohtiin

Johtoryhmä vastaa yrityksen suunnasta ja sen pitää pystyä linjaamaan strategian painopisteet ja avaintavoitteet. Joskus kuitenkin pääkonttoriin pesiytyy vaarallinen ajatus siitä, että sieltä löytyy paras näkemys myös toimenpiteistä ja menetelmistä, joilla tavoitteet pitää viedä käytäntöön. Jos pääkonttorisi uhkaa muuttua kaikki tietäväksi norsunluutorniksi, vihellä peli poikki. Ota lakki käteen, pyydä anteeksi ja kysy ihmisiltäsi ”miten tämä on järkevää tehdä?” Olet jo askeleen lähempänä onnistumista.

Vapaa kuin taivaan lintu

Moderni johtaminen, itseohjautuvat tiimit, sisäinen motivaatio – tärkeitä asioita. On kuitenkin illuusio, että organisaatiosi muuttuu yhdessä yössä hierarkkisesta itseohjautuvaksi. Ketterä tiimi on tehokas vain, jos selkärankana yrityskulttuuri ja menetelmät, joilla varmistetaan ketteryyden kohdistuminen oikeaan suuntaan. Ne eivät synny yhdessä yössä. Aloita siirtymällä strategiaprosessissa suunnan osoittajasta fasilitoijaksi varmistamaan, että tiimien määrittämät tavoitteet ja keinot linkittyvät järkevästi strategiaan. Luo myös sopiva kevyt mutta tehokas kontrollimekanismi, jolla pystyt seuraamaan, minkä asioiden parissa tiimit työskentelevät ja miten yhteys strategiaan on säilynyt.

Bullshit-bingo

Höttöä vai jargonia? Luetuta strategiasi ja määrittämäsi tavoitteet siskontytölläsi ennen julkaisua. Jos hän ei niitä ymmärrä ja pysty niiden perusteella päättelemään, mitä ollaan tekemässä ja mitä halutaan saada aikaan, aloita alusta. Seuraavaksi näytä suunnitelmasi puolisollesi ja kysy, ymmärtääkö hän, miten asiakkaanne tästä hyötyy. Jos ei ymmärrä, aloita alusta. Simple as that.

Rakastut numeroihin – unohdat tekemisen

15-15-15. On trendikästä tiivistää strategia muutamaan avainlukuun: 15% orgaanista kasvua, EBIT 15% ja 15MEUR uutta liiketoimintaa yritysostoilla. Noiden ympärille talousjohtajasi rakentaa rakkaudella ja intohimolla balanced scorecardin, jossa tavoitteet kvantifioidaan läpi yksiköiden. Jos talousjohtajasi näyttää tuon harjoituksen jälkeen itseensä tyytyväiseltä, pilaa hänen iltapäiväkahvihetkensä ja kysy, mitä on se tekeminen, joka noihin numeroihin johtaa. Toista kysymyksesi niin monta kertaa, että suunnitelmat ovat viety tekemisen tasolle ja läpinäkyvyys tekemisen etenemiseen on vakiinnutettu.