Pörssiyhtiö Valmet

Kriittisten must-win hankkeiden seuranta LATOssa

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista.

Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille. LATO Strategy Toolilla on merkittävä rooli raportoinnissa ja työn edistymisen seurannassa, sekä suunnan korjaamisessa tarvittaessa.

Tommi Roine Valmetin strategian kehityksestä listaa LATO Strategy Toolin ydinhyödyt seuraavasti.

CasePic_TommiRoine_bw

– Työkalu tukee tavoitteiden vyörytystä organisaatioon. Ohjelmiston avulla saamme nyt koko organisaation kattavan, läpinäkyvän kuvan must-win hankkeista niin linjoittain, alueittain kuin organisaatiotasoittain.

– Sen lisäksi olemme voineet yhtenäistää raportointikäytäntöjä merkittävästi ja säästää siten työtä ja aikaa. Meillä on jatkuvasti päivittyvä seuranta asioiden edistymiseen, sekä sovittuihin mittareihin että vastuuhenkilöiden kommentointiin perustuen.

Yhdessä kohti samoja tavoitteita

Tommi kertoo, että LATOn avulla tavoitteiden edistymisen kokonaiskuvaa pystytään seuraamaan jatkuvasti eikä vain kuukausittaisissa kokouksissa ja voidaan varmistaa, että koko organisaatio tekee työtä samojen tavoitteiden eteen. Valmet yhdistää LATO Strategy Toolin antamiin, reaaliaikaisiin statusraportteihin ja tilannetietoihin automaattisesti raportointikoneistosta syntyvää talousdataa.

Yksi prosessinomistajista, liiketoiminnan kehitysjohtaja Markku Silenius vahvistaa, että organisaatio on tyytyväinen LATOn käyttöön.

– Jos meidän pitäisi palata takaisin raskaaseen erillisiin dokumentteihin perustuvaan raportointiin, syntyisi varmasti kapina, hän sanoo.


CaseLogo_Valmet

Pörssiyhtiö Valmet toimittaa sellu-, paperi- ja energiateollisuuden huipputeknologiaa ja palveluita globaalisti. Valmetissa työskentelee yli 10 000 ammattilaista ympäri maailman. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa.