Laurea

Strategian toteuttamista yhdessä, avoimesti ja läpinäkyvästi monialaisessa ja modernissa ammattikorkeakoulussa

Laurea otti LATO Strategiaohjelmiston käyttöön syksyllä 2017. Jo ennen työkalun käyttöönottoa Laurea oli usean vuoden ajan määrittänyt ja toteuttanut strategisia kehityshankkeita. LATOn myötä haluttiin vielä parantaa läpinäkyvyyttä hankkeiden sisältöön ja tehostaa seurantaa.

Nopeasti käyttöönoton jälkeen huomattiin, että työkalun avulla strategian iso kuva selkeytyy ja kehityshankkeet muuttuvat konkreettisiksi. Kaikki laurealaiset pääsevät työkalusta katsomaan, miten strategian toteutus etenee.  Lisäksi henkilöstöä rohkaistaan kertomaan, mihin kehittämiseen he haluaisivat itse mukaan. Vuonna 2019 myös henkilöstökyselyistä nousseet kehityskohteet on tuotu LATOon tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Laurean koko asiakastarinan voit ladata täältä.

 

”Meidän organisaatiollemme LATO sopii erityisen hyvin, sillä työkalu tukee avoimuuden ja osallistamisen kulttuuria, sekä ruokkii kunnianhimoista kehittämisen ilmapiiriä.”   – Sari Otsavaara, Suunnittelujohtaja –


Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Opiskelussa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Laurea-yhteisöön kuuluu noin 7800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä ja 2200 Laurean alumnia.