Kasvun johtaminen – Case Numeron

Numeron otti LATOn käyttöön vuoden 2016 alusta. Taustalla oli voimakas kasvu, strategian uudistaminen ja kirkastaminen. Myös organisaatiota sekä johtamisjärjestelmää uusittiin vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Nopean kasvun johtamisen haasteita

Numeronin haasteena nopean kasvun yhteydessä oli se, että vaikka strategia oli määritelty, oli sen toteuttaminen ja seuraaminen haastavaa uusien asiakkuuksien lisääntyessä ja liikevaihdon voimakkaasti kasvaessa. Kokonaisuuden ja kokonaiskuvan hallinta vaati paljon aikaa ja palavereita sekä suuren joukon erillisiä Powerpoint-esityksiä, Excel-taulukoita ja sähköposteja.

Johtamisesta sujuvampaa ja tehokkaampaa

– LATOn käyttöönotto on tuonut mukanaan lukuisia hyötyjä, toteaa Kari Haapakoski, Numeron Oyn asiakkuusjohtaja. Fokuksemme pysyy nyt oikeissa asioissa, ajankäyttömme on selvästi tehostunut. Tavoitteiden palastelu mitattaviksi toimenpiteiksi on konkretisoinut tekemistä merkittävästi koko henkilöstölle.

– Käytämme työkalua johtoryhmässä ja tiimipalavereissa. Seuranta ja raportointi on helpottunut ja tehostunut. Kykenemme reagoimaan tarvittaessa muuttuviin tilanteisiin LATOn ansiosta.

LATO muuttaa tavoitteiden ja strategisten projektien manuaalisen seurannan ja johtamisen digitaaliseksi, ja siten vapauttaa yrityksen arvokkaita resursseja rutiinitoimenpiteistä tärkeämpiin tehtäviin.


numeron-logo

Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce Management ohjelmistoon ja siihen liittyviin palveluihin keskittyvä suomessa toimiva osakeyhtiö. Liikevaihto on kolmikertaistunut vuosina 2012-2016. Numeron Oy:n enemmistöomistajaksi tuli tammikuussa 2016 Visma Group tukemaan Numeronin kasvua ja laajentumista kansainvälisille markkinoille.