Istekki

ISTEKISSÄ HR ON JOHTAMISEN BUSINESS PARTNER

Istekissä HR on aktiivisessa roolissa johtamisen kehittämisessä ja strategian toteutuksen mahdollistajana. Apuna heillä on LATO johtamisen työkalu, jota HR on ollut viemässä kevään aikana käyttöön.

 HR: Admin vai aito Business Partner?

”Viime syksynä uutta strategiaa luodessa saimme johtamiskyvykkyyttä lisää ja sen mukana syntyi päätös ottaa käyttöön johtamisjärjestelmän ERPpi”, sanoo Kalle Kautovaara, Istekin HR Johtaja. Nopean kasvun myötä Istekki tarvitsi johtamiseen avuksi järjestelmän, joka mahdollistaa läpinäkyvyyden ja nopeamman reagoinnin läpi organisaation. ”Tarve oli kaikilla osastoilla, ja tämä oli HRn perspektiivistä keskeinen osa omaa kyvykkyyttä ja sen vahvistamista”, Kalle jatkaa.

Työnjako LATOn käyttöönotossa oli selvä: HR on yksi keskeisimmistä yrityksen strategisista drivereista, ja palvelun pääkäyttäjänä oli vastuussa käytännön jalkautuksesta ja koulutuksesta. ”HR oli alusta asti kokonaisuuden omistaja, ja bisnesyksiköt sisällön omistajia”. Haaste useissa yrityksissä on, että bisnesyksiköillä on hyvin rajallinen määrä resursseja, ja näin HR oli luonnollinen valinta prosessin omistajuudelle. ”Meille oli hyvin luonnollista että HR panosti tähän resursseja.”

Palaute organisaatiosta

 ”Vihdoin” ja ”tämmöistä me tarvitsimmekin” ovat esimerkkejä palautteesta, mitä Istekin organisaatiosta on kuulunut LATO palvelun lanseerauksen jälkeen. ”Jo nyt LATOn käyttö on tuonut positiivista ryhmäpainetta parantaa toimintaa ja johtoryhmässä keskustelu on ollut paljon fokusoidumpaa”, Kalle toteaa. ”Olisi kiva kuulla, mistä minä tiedän, että olen onnistunut” – on mielenkiintoisin kysymys,  johon LATO tarjoaa myös vastauksia.

Jatkossa palvelun rooli HRn työkaluna syvenee edelleen

 Hyvän liikkeellelähdön jälkeen Istekillä on suunnitelmissa laajentaa palvelun käyttöä myös muihin organisaation tarpeisiin. Tulevana syksynä tavoite on käydä tavoiteasetantakeskustelu henkilöstön kanssa LATOn avulla. ”Tämä on luonnollinen kehityssuunta. Miksi tavoitteita kannattaisi kirjata millään muulla tavalla ja myöhemmin siirtää LATOon?”, Kalle miettii.


 

Istekki on kasvava ja kehittyvä yli 400 työntekijän informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla Suomea muun muassa vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana.