Teknikum Yhtiöt

Kasvua ja kansainvälistä palvelukykyä

Teknikumin strategiset teemat yhtenäisessä seurannassa LATOssa

Teknikum otti käyttöönsä LATOn strategian toteutuksen työkalun vuoden 2016 alusta.
– Haimme uudenlaista kehittynyttä softaa strategian jalkautukseen. Saimme vinkin LATOsta eräältä toiselta teollisuusyritykseltä. Heillä oli hyviä kokemuksia sen käytöstä kansainvälisessä organisaatiossaan, Juha Myllärinen, Teknikumin strategiajohtaja kertoo.

CasePic_JuhaMyllarinen_bw

Teknikum Yhtiöt Oy suunnittee ja valmistaa erilaisia räätälöityjä korkean teknologian polymeerituotteita eri teollisuudenalojen, esimerkiksi meri- ja kaivosteollisuuden, infrarakentamisen sekä raskaan teollisuuden tarpeisiin. Konsernin henkilöstömäärä on noin 400 henkilöä ja liikevaihto noin 50 miljoonaa euroa.

Teknikumin omistuksessa toteutettiin vuonna 2014 järjestely, jonka myötä yli 40 prosenttia yrityksen omistuspohjasta vaihtui. Muutoksen seurauksena käynnistettiin myös laajempi strategiatyö, jonka pohjalta syntyi uudistettu visio, joka tähtää vuoteen 2018. Tässä kehyksessä strategian sisältöä tarkastellaan ja hienosäädetään vuosittaisen prosessin mukaisesti.

Erillisistä dokumenteista yhteen tietolähteeseen
Teknikumissa strategian toteutuksen seuranta on järjestetty osin kuukausittain ja osin kvartaaleittain. Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä ovat tärkeimmät foorumit strategian johtamisessa.

– Aikaisemmin seurasimme strategian toteutumista pääasiassa PowerPoint ja Excel -tiedostoilla, Juha Myllärinen sanoo. – Niiden suurin haaste on muodostaa erillisten alueiden tiedoista yhteinen kokonaiskuvaa. Myös versionhallinta on vaikeaa, ei voi olla aina varma, että kaikki päivittävät viimeisintä versiota ja sovittuun aikaan.

– LATOn avulla saamme kokonaiskuvan paremmin näkyville, eikä se vaadi erillistä tietojen yhdistelemistä ja tulkintaa, Juha jatkaa. – Saimme tavoitteet seurantaan yhtenäisellä tavalla ja yksinkertaistimme raportoinnin käytäntöjä. Tavoitteet ovat läpinäkyvästi esillä läpi organisaation ja niiden osatavoitteet ja vastuutus on selvää.

– Strategian toteuttamisen seuranta on onnistumisen edellytys. Strategian toteutumisen kannalta suuri osa hankkeista on käytännön työtä, joka vaatii paikallista ja juuri omaan vastuualueeseen kuuluvaa osaamista. Tämän seuranta ja tuki on tavoitteenamme.

Laton rakenne Teknikumin strategian seurannassa
LATOn piirissä ovat Teknikumin johtoryhmä sekä myynnin, kansainvälisten toimintojen ja tuotannon avainhenkilöt. Kaiken kaikkiaan alkuvaiheessa LATOa käyttää noin 30 henkilöä.

Teknikumilla on kolme strategista teemaa eli tavoitealuetta: liiketoiminnan orgaaninen kasvu, kannattavuuden parantaminen sekä kansainvälistyminen yritysostojen avulla. Näiden alle luodaan tavoitteet, jotka jalkautuvat alatavoitteiksi ja tehtäviksi, jotka kukin vastuuhenkilöä itse luo ja raportoi. Tavoitteiden hierarkia on jatkuvasti näkyvillä ja budjetin asettamat tavoitteet näkyvät LATOssa seurattavina mittareina.

Tavoitteiden ja tehtävien seuraamisen sykli
– Tehtävien toteutumista seurataan jatkuvasti, esimerkiksi viikoittaisella päivitysrytmillä, Juha Myllärinen kertoo. – Tavoitteiden ja ylätason teemoja seuraamme kuukausittain, samalla kun raportointiluvut päivittyvät. Loimme tavoitteet niin, että meidän on helppo saada niiden seurantaan tarvittavat luvut.

– Itse työkalun käyttö on helppoa. LATOn tehokas käyttö vaatii kuitenkin perehdyttämistä ajatusmaailmaan, eli tehtävän anto ja kuvaus on tärkeä tehdä hyvin, jotta asioiden edistyessä seuranta onnistuu ja on konkreettista. Teknikumilla tavoitteisiin liittyvät tehtävät voivat jatkua monen suunnittelukauden yli ja on tärkeää palastella ne pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jotta edistymisen saa nostettua näkyviin esimerkiksi palkitsemista varten.

– Korostamme myös vuorovaikutusta, seurannassa annetut kommentit ovat tärkeitä eli viestimme ja annamme palautetta LATOn kautta.
Teknikum esitteli työkalua käyttäjille ryhmissä ja etäpalavereissa, ja varmisti sitoutumisen kertaamalla vielä asia vielä jokaisen kohdalla erikseen.

– Meillä LATO-ohjelmiston rooli on varmistaa, että asiat etenevät, Juha Myllärinen tiivistää. Harkitusti pilkotut ja ryhmitellyt tehtävät on helpompi hoitaa kuin yksi iso kokonaisuus.


Teknikum logo

Teknikum -konserniin kuuluvat tehtaat Vammalassa ja Kiikassa sekä Teknikum Sekoitukset Oy Keravalla. Kansainvälisesti toimivalla yhtiöllä on lisäksi tuotantoyhtiö Kiinassa, myyntiyhtiö Saksassa ja viimeisimpänä strategisena hankintana myös osuus unkarilaisesta kumi- ja muovialan yrityksestä. Yhtiö täytti 25 vuotta vuonna 2015.