Ympäristöteknologian yritys Tana

Strategian hallinta ulottuu koko yhteistyöverkostoon

Tana otti käyttöönsä LATO Strategy Tool -työkalun käyttöönsä kesällä 2014 ja on jo ehtinyt nähdä konkreettisia tuloksia strategian toteutuksessa. Tana Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Kari Kangas summaa kokemuksiaan työkalun käytöstä.

CasePic_KariKangas_bw

– Työkalu sopii meille hyvin ja on vastannut odotuksiamme. Käytämme sitä systemaattisesti osana johtoryhmätyöskentelyä. Työkalu on jäsentänyt merkittävästi liiketoiminnan suunnittelun ja seurannan prosesseja.

Käyttöönotossa  kunnianhimoiset odotukset työkalulle

Tana valmistaa ja markkinoi korkean teknologian jätteenkäsittelykoneita markkinoille, joita hallitsevat kansainväliset suuryritykset. Tanan lähestyminen perustuu innovatiivisiin tuotteisiin, omistautuneeseen palveluun ja huolellisesti valittuun jakeluverkostoon.

– Tana Oy toimii yhteistyöverkostojen kautta ja tavoitteemme on ulottaa strategiahallinta koko verkoston johtamiseen. Toiminnan ohjaaminen yhteiseen suuntaan on tulosten edellytys, kertoo Kari Kangas.

– Haemme tehokkaalla verkostostrategian hallinnalla lisää kilpailuetua. Liiketoimintatavoitteiden tiivistäminen, kerääminen, niistä yhdessä sopiminen ja seurannan läpinäkyvyys korostuvat toimintamallissamme, hän jatkaa.


CaseLogo_Tana

Vaajakoskelainen ympäristöteknologian huippuosaaja Tana Oy kehittää ja markkinoi kaatopaikkajyriä ja murskaimia kansainvälisille markkinoille. Yritys kehittää myös älyteknologiaa hyödyntäviä palvelutuotteita, jotka mahdollistavat asiakkaiden prosessien ja kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen. Tana Oy on usealla mantereella kaatopaikkajyrien markkinajohtaja ja sen koneita on tällä hetkellä käytössä neljällä mantereella ja 70 maassa.