Lue, mitä asiakkaamme sanovat LATOsta

Julkiselle sektorille
Salkkuyhtiöille
Pienille yrityksille
Suuryrityksille

Laurea

”Korkeakouluyhteisössä asiantuntijaorganisaationa meille ei ole tärkeää vain strategian tekeminen yhdessä vaan myös sen avoin ja läpinäkyvä toteuttaminen. Siinä LATO on tukenut korkeakouluamme merkittävästi.” -Jouni Koski, Rehtori / Toimitusjohtaja-

Lue lisää

Mtech Digital Solutions

Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Yhtiön tavoitteena oli, että valittu ratkaisu poistaa mystiikan strategian ympäriltä: strategian oli oltava läpinäkyvä, prioriteetit selkeät ja haluttiin auttaa henkilöstöä ymmärtämään yhteys oman tekemisen ja yrityksen tavoitteiden välillä.

Lue lisää

Istekki

Istekissä HR on aktiivisessa roolissa johtamisen kehittämisessä ja strategian toteutuksen mahdollistajana. Apuna heillä on LATO johtamisen työkalu, jota HR on ollut viemässä kevään aikana käyttöön. ”Vihdoin” ja ”tämmöistä me tarvitsimmekin” ovat esimerkkejä palautteesta, mitä Istekin organisaatiosta on kuulunut LATO palvelun lanseerauksen jälkeen.

Lue lisää

Kasvun johtaminen – Case Numeron

– LATOn käyttöönotto on tuonut mukanaan lukuisia hyötyjä, toteaa Kari Haapakoski, Numeron Oyn asiakkuusjohtaja. Fokuksemme pysyy nyt oikeissa asioissa, ajankäyttömme on selvästi tehostunut. Tavoitteiden palastelu mitattaviksi toimenpiteiksi on konkretisoinut tekemistä merkittävästi koko henkilöstölle.
– Käytämme työkalua johtoryhmässä ja tiimipalavereissa. Seuranta ja raportointi on helpottunut ja tehostunut. Kykenemme reagoimaan tarvittaessa muuttuviin tilanteisiin LATOn ansiosta.

Lue lisää

Delete Group

– Olemme nyt digitalisoineet strategian tavoiteasetanta- ja seurantaprosessin. LATOon on ketjutettu ja vastuutettu strategiset toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit eri organisaation tasoille. Strategiaa toteuttavia toimenpiteitä voi seurata ja johtaa osana kuukausittaista ”business-review” -käytäntöä tai milloin vain puhelimella. Hallituksen strategiatyöskentelykäytäntö on parantunut ja raportointisykli on nopeutunut, Deleten lakiasiainjohtaja Janika Vilkman kertoo.

Lue lisää

Teknikum Yhtiöt

– LATOn avulla saamme kokonaiskuvan paremmin näkyville, eikä se vaadi erillistä tietojen yhdistelemistä ja tulkintaa, Juha Myllärinen, Teknikumin strategiajohtaja sanoo. – Saimme tavoitteet seurantaan yhtenäisellä tavalla ja yksinkertaistimme raportoinnin käytäntöjä. Tavoitteet ovat läpinäkyvästi esillä läpi organisaation ja niiden osatavoitteet ja vastuutus on selvää.

Lue lisää

Autotalo Veho

– Uuden strategiamme kantava teema on ”Yksi Veho”. Nyt ohjaamme ja johdamme kaikkia liiketoiminta-alueita yhden strategiatyökalun avulla läpinäkyvästi. LATO on käytössä kaikilla foorumeilla, sitä tarkastellaan sekä hallituksessa että konsernijohtoryhmässä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmissä, Vehon talousjohtaja Anssi Räsänen kertoo.

Lue lisää

Sijoitusyhtiö Panostaja

– LATOn avulla pystymme kehittämään ja seuraamaan kaikkia omistuksiamme yhtenäisellä tavalla, Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne sanoo. – Kokonaiskuvan näkeminen omistusyhtiöiden strategisten hankkeiden toteutumisesta on tärkeää. Pystymme paremmin ennakoimaan ja tarvittaessa reagoimaan.

Lue lisää

Geologian tutkimuskeskus

– Lopputuloksena oli merkittävästi yksinkertaisempi ja helpompi raportointiprosessi. Samasta toteutumaseurannasta saadaan nyt erilaisia näkymiä eri ohjaustasoille ja kaikki tekemiseen liittyvä ja tavoitteiden toteutumista palveleva tieto on nyt koottuna yhteen paikkaan, kehitysjohtaja Jarmo Kohonen kertoo.

Lue lisää

Ympäristöteknologian yritys Tana

– Tana Oy toimii yhteistyöverkostojen kautta ja tavoitteemme on ulottaa strategiahallinta koko verkoston johtamiseen. Toiminnan ohjaaminen yhteiseen suuntaan on tulosten edellytys, toimitusjohtaja Kari Kangas sanoo.

Lue lisää