Blogi: Pienin toimiva jatkuva työkäytäntö strategian seurantaan / Onni Matti Manninen

huhtikuu 24, 2018

Strategian toteutumista voi seurata ja johtaa rullaavasti, kun organisaatiossa on johtamisen työkäytäntö siihen.

Toisaalta: ilman yhdessä sovittua työkäytäntöä homma ei toimi. Työkäytäntö tarkoittaa sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, joka usein juurtuu organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on formalisoida ja tuoda systematiikka yhteistyöhön, viestintään ja koordinointiin strategian tai toimintasuunnitelman toteutusvaiheessa.

Kun strategia ja toimintasuunnitelmat on tehty, toteutuksen seuranta ja johtaminen jää työkäytännön harteille. Jos työkäytäntöä ei vielä ole, voi helpoiten aloittaa pienimmästä toimivasta työkäytännöstä. Ajan myötä työkäytäntö sitten kypsyy, hioutuu ja muuttuu vähitellen organisaatioon sisäiseksi toimenpanokyvykkyydeksi.  Matkalla erinomaiseen toimenpidekyvykkyyteen on toki odotettavissa, että muutama johtamiskulttuuriin juurtunut rönsy tulee raivata.

Alla kokemuspohjaisia kuvauksia työkäytännön ominaisuuksista kohti juurtunutta työkäytäntöä. Vähimmäisvaatimuksena oleva pienin toimiva työkäytäntö toimii hyvin alkuun.

 

Pienin toimiva työkäytäntö – kypsyystaso 1

 • Vastuulliset päivittävät oman tilanteensa kerran kuukaudessa sovittuna päivänä
 • Strategisen agendan tilannekatselmointi, palautteenanto ja reagointi LATOsta on osa johtoryhmätyöskentelyä
 • Sovitut päätökset kirjataan ja vastuutetaan LATOon
 • Toimitusjohtaja käy säännölliset one-to-one tarkastelut johtoryhmäläisten kanssa LATOsta

 

Kehittynyt työkäytäntö – kypsyystaso 2

 • Hallituksella on on-line näkymä saamaan tietoon ja mahdollisuus palautteeseen
 • Tilannekatsaukset LATOsta ovat liiketoimintayksiköiden ja avaintiimien agendalla
 • Omat parhaat käytännöt on omaksuttu kuten liikennevalon käyttö, sovittu abstraktiotaso ja mittarien soveltaminen
 • Kaikki tavoite- ja toimenpidevastuulliset ovat mukana

 

Juurtunut työkäytäntö – kypsyystaso 3

 • LATO:n käyttö on synkronoitu osaksi vuosikellon tapahtumia ja vuosisuunnittelua
 • Säännölliset automatisoidut muistutukset opastavat työkäytännöissä
 • Strategiset kvartaalikatselmoinnit tehdään LATOon pohjautuen
 • Hallituksen kokouksissa on LATOn tilannekatselmoinnit ja priorisoinnit
 • Budjetointi/palkitsemisperusteet ja LATO:n tavoitteet ja mittarit ovat yhtenevät
 • Koko henkilöstöllä on pääsy samaan tietoon

 

Ilman työkäytäntöäkin yksilöt voivat toki onnistua. Toimiva joukkuepeli tuo kuitenkin suuremman voiton kuin yksilöiden summa. Yhteinen juurtunut pelikirja/työkäytäntö kantaa kestävästi kaudelta toiselle, kun jokainen peli ei ole enää hapuileva erillisharjoitus.