Kuukausi: helmikuu 2018

LATOn uusi versio 1/2018 julkaistu

helmikuu 28, 2018

Julkaisimme aurinkoisten talvipäivien kunniaksi vuoden ensimmäisen LATO-versionpäivityksen.

Päivityksen tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

• Lisää uusia, parempia ja visuaalisia eläviä raportteja
• Tavoite- ja toimenpidepäivitysten tai tietojen jakaminen asianomaisten sähköpostiin
• Tavoitekortille näkyviin alatavoitteet/toimenpiteet ja niiden statukset
• Tavoitekortilta voi luoda suoraan uusia alatavoitteita
• Kommenttien muokkaus ja poistaminen


Blogi: Voittava resepti – KPI:t ja tekemiset synkkaan / Onni Matti Manninen

helmikuu 20, 2018

KPI-tavoitteiden saavuttaminen vaatii tekoja. Teot, joilla ei ole vaikutusta KPI-tavoitemittareihin, ovat turhia.

Näinhän se on – vai mitä talousjohtajat? 😉

Optimaalinen tekemisen panos-tuotossuhde ja suorituskyvyn parannus saavutetaan, kun löydetään, johdetaan ja toteutaan tekoja, joilla on eniten vaikutusta KPI-tavoitemittareihin.

Yksinkertaista.

 

Tavoitemittarien ja tekemisten erillismaailmat ongelmana

Valitettavasti vain harvoissa yrityksissä KPI-mittareita ja tekoja johdetaan yhdessä. Organisaatiolla on hienoja raportoinnin ”dashboardeja”, joissa on pelkkiä lukuja ja tiedot pohjautuvat historiaan.

Tekemisiä taas hallitaan erillisissä ”task management”, ”project portfolio management (PMO)” työkaluissa tai manuaalisesti excel/powerpoint/intranet -pohjaisesti.

Kaksi irrallista prosessia ja erilliset näkymät eivät anna yhtä  kokonaiskuvaa, jota voisi helposti johtaa ja josta keskustella samassa johtamisfoorumissa.

Kun KPI-mittari hälyttää johtorymässä tai tiimipalaverissa, mitä teet? Tarkistat meneillään olevat toimenpiteet, tilannekommentit ja suunnitellut toimenpiteet, jotta voit tehdä korjaavia päätöksiä/toimenpiteitä.

Mutta – mistä, keneltä, kuka tietää? Saatko korjaavan toimenpiteen delegoitua heti työn alle?

Esimerkkejä on lukuisia kuten.

– Myynti budjetoidaan ja tilannetta seurantaan euroissa omassa työkalussa. Toimenpiteet, tekijät ja suunnitelmat eurojen takana ovat eri paikassa.

– Laatumittareita seurataan nykyään systemaattisesti. Toimenpiteet laatumittarien parantamiseksi tai reagoinnit ovat sitten taas jossain muualla kuin mittarien takana.

– Kustannussäästöt tai synergiahyödyt on helppo laskea exceliin. Niiden toteutuksen delegointi ja toimenpiteiden seuranta eivät onnistu samassa excelissä.

Tämä on tehotonta ja vaikeasti johdettavaa. KPI-mittareista tulee reaktiivisia, kun niihin vaikuttavat toimenpiteet, niiden tilanne ja suunnitelmat ovat eri paikassa.

 

Voittava resepti – yhdistä KPI-mittarit ja teot

Johda KPI-tavoitemittarit ja toimenpiteet yhtenä kokonaisuutena. Tilaa strategia ja suunnan antavat KPI-mittarit hallitukselta ja ylimmältä johdolta.

Palastele ja vastuuta KPI-tavoitemittarit organisaatioon. Anna teoista vastuullisten laatia yhdessä KPI-mittaritavoitteiden taakse konkreettiset toimenpiteet.

Jakele tekemiskokonaisuus tarkasti tekijöille ja kerää heiltä tilannetiedot helposti jatkuvasti.

Tekijät arvostavat suuresti sitä, että saavat olla mukana vaikuttamassa ja heidän teoistaan tulee näkyvä osa yhteistä kokonaiskuvaa.

Helpota elämääsi ja johda KPI-tavoitemittareita ja tekemisiä LATO-työkalussa. Kontrolli luo helpottavaa vapautta, kun KPI-tavoitemittarien taustalla oleviin tekemiset on kontrollissa ja johdettavissa saumattomasti.